Zarządzanie Magazynem – szkolenie

26 stycznia 2008, 0:00

W dniach 07.02-08.02.2008 w Sopocie odbędzie się szkolenie pt. „Zarządzanie magazynem”.

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów, działów logistyki, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie magazynów z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych.

Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami optymalizacji procesów magazynowych w kontekście:
czasoprzestrzennym,
kosztowym,
niezawodnościowym.

Program szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
Istota magazynu i gospodarki magazynowej
Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
Koszty magazynowe
Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi gospodarki magazynowej. Uporządkowanie pojęć i stworzenie wspólnego podłoża do dalszych dyskusji. Omówienie zagadnień kosztowych i wykonanie przez uczestników pierwszego krótkiego ćwiczenia pokazującego jak łatwo zamienić koszty rodzajowe na koszt przepływu jednostki ładunkowej przez magazyn.

2. Operacje magazynowe w procesie logistycznym
Przyjmowanie dóbr – jakościowe dostawy
Składowanie materiałów:
organizacja składowania,
rozmieszczanie dóbr w magazynie,
obsługa i konserwacja zapasów.
Transport wewnątrz magazynowy

Wydawanie towarów z magazynu
Kontrola i przegląd zapasów
3. Dokumentowanie obrotów magazynowych a projektowanie procesu
Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
Dokumentowanie i struktura przesunięć wewnętrznych
Dokumentowanie i struktura wydań z magazynu
Obieg dokumentacji magazynowej

Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie
Treści zawarte w drugim i trzecim punkcie prezentowane będą zgodnie z procesem magazynowym. Pokazany zostanie wpływ poprawności procesu na sprawne funkcjonowanie magazynu przy wykorzystaniu wzorcowego schematu procesu magazynowego oraz mapy procesu magazynowego.
Uczestnicy warsztatu wykonując krótkie ćwiczenia kalkulacyjne i zobaczą jak postać fizyczna zapasu oraz sposób identyfikacji wpływa na proces magazynowy.
4. Technologia przechowywania dóbr w magazynie
Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
Omówienie procedur reklamacyjnych

Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania – odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników.
5. Optymalizacja pracy magazynu – ćwiczenia
Wybór lokalizacji
Wybór wyposażenia i jego rozlokowanie
Czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania

Ocena realizowanych procesów
Make or buy w magazynie

Jak technologia do manipulacji fizycznych oraz informatycznych wpływa na efektywność procesów magazynowych? Syntetyczne ćwiczenia kalkulacyjne pozwolą przekonać się uczestnikom jak poszczególne rozwiązania mogą poprawić lub zmniejszyć efektywność procesów magazynowania lub po prostu jak wpływają na wykorzystanie przestrzeni składowej magazynu.

Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
Wykorzystane zostaną następujące metody:

Ćwiczenia indywidualne
Wykład wprowadzający
Omówienie
Dyskusja moderowana
Praca grup
Sesja informacji zwrotnej.

Informacje organizacyjne:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 200 zł. Czas trwania szkolenia: 2 dni. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Firma udziela 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej na jeden moduł z jednej firmy lub przy zgłoszeniu na 3 lub więcej szkoleń z oferty.

>>> Przy powołaniu się na portal TruckFocus.pl rabat w wysokości 8%! <<<

Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania w miejscu szkolenia z całodziennym wyżywieniem wynosi około 320 zł pokój jednoosobowy, 420 zł za pokój dwuosobowy za dzień pobytu w hotelu o wysokim standardzie. Koszt zakwaterowania zmienia się w zależności od miejsca szkolenia.

Szkolenia dedykowane:

Zorganizowanie szkolenia dedykowanego warto rozważyć już przy 5 – 7 uczestnikach z jednej firmy. Szkolenia tego typu pozwalają na dostosowanie zakresu merytorycznego i terminu do indywidualnych potrzeb klienta.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.oditk.com.pl/e4u.php/1,ModCourses/SubmitCourse/134/2749

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!