Transport drogowy materiałów niebezpiecznych – szkolenie

2 lutego 2008, 0:00

Dnia 15.02.2008 (piątek) odbędzie się szkolenie Transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, przedstawienie dokumentacji wymaganej przy tego rodzaju przewozach oraz wyjaśnienie z naszym ekspertem – wykładowcą wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Seminarium przygotowane jest w oparciu o umowę ADR 2005-2007.

Program
1. Podstawowe regulacje prawne:
• Krótkie omówienie Umowy ADR,
• Omówienie przepisów prawnych krajowych (Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych + rozporządzenia),

• Omówienie zmian w przepisach – Nowa Umowa ADR 2007-2009.
2. Obowiązki uczestników przewozu.
• Obowiązki uczestników + dodatkowe wymagania dla załogi pojazdu.
3. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:
• Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego; certyfikat klasyfikacyjny,

• Omówienie najważniejszych danych klasyfikacyjnych -nr UN, klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny, nr rozpoznawczy zagrożenia, wzorce nalepek, najistotniejsze przepisy szczególne.
4. Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań.
5. Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
6. Dokumenty w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych:
• Dokładne omówienie dokumentu przewozowego, instrukcji pisemnych dla kierowców, pozostała dokumentacja

Uczestnicy
Program zajęć skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:
– importują lub produkują materiały niebezpieczne,
– magazynują materiały niebezpieczne,
– przewożą materiały niebezpieczne,
– dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,

– zlecają ładunki (spedycje).

UWAGA ! Dla chętnych uczestników naszego seminarium organizujemy po zajęciach krótki test – do jego zaliczenia wystarczą materiały szkoleniowe i wiedza nabyta podczas seminarium. Będzie on podstawą do otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia ogólnego, wymaganego przepisami Umowy ADR, sygnowanego przez naszego uprawnionego wykładowcę.

Referent: Sylwia Maliszewska

Koszt uczestnictwa

549.00 PLN + 22%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=9LON01&z=

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!