„Nowoczesne systemy logistyczne” – Szkolenie

, 16 maja 2008, 0:00

Logistyka jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów zarządzania. Ważne jest dla przyszłości firmy, aby wybrać właściwą drogę rozwoju systemu logistycznego przedsiębiorstwa oraz wprowadzać na czas odpowiednie do wymogów rynku i możliwości firmy zmiany w procesach logistycznych.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę związaną z praktycznymi zastosowaniami Lean Management i ECR(ang. Efficient Consumer Response) znanego w Polsce jako „łańcuch dostaw zorientowany na klienta”.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi koncepcjami systemów logistycznych i możliwościami jakie daje ich zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach.

Biorąc udział w zajęciach:
1. Zapoznasz się z genezą i praktycznymi zastosowaniami Lean Management i ECR (Efficient Consumer Response).

2. Poznasz konkretne narzędzia i możliwości jakie stwarzają oba systemy.
3. Nauczysz się techniki mapowania procesów w organizacji.
4. Dowiesz kiedy i jak należy wdrażać lean management i ECR.

Program:
Wprowadzenie.
a. Proces logistyczny.
b. System logistyczny.

c. Zarządzanie logistyczne.

Geneza Lean Management.
a. Produkcja Rzemieślnicza – Produkcja Masowa.
b. TPS – Toyota Production System.
c. Elementy Lean Management.

Geneza Efficient Consumer Response (ECR).
a. Definicje ECR.
b. Obszary zastosowania ECR.

c. Organizacja ECR na świecie.

Narzędzia Lean Management i ECR.
a. Narzędzia Lean Management.
b. Narzędzia ECR.
c. Rola zarządzania logistycznego w Lean Management i ECR.

Mapowanie sukcesów.
a. Mapowanie narzędziem wizualizacji procesów.

b. Mapowanie stanu aktualnego organizacji.
c. Mapowanie stanu docelowego organizacji.

Przesłanki Lean Management I ECR.
a. Przejście od funkcji do procesów w organizacji.
b. Etapy wdrażania ECR.
c. Wdrażanie elementów Lean Management.

Lean Management i ECR w przedsiębiorstwach usługowych.

a. Charakterystyka przedsiębiorstw usługowych.
b. Uniwersalny charakter koncepcji Lean Management i ECR.
c. Obszary ekspansji koncepcji Lean Management.

Przykłady wdrożeń Lean Management i ECR w praktyce.
a. Lean Management w praktyce.
b. ECR w praktyce.
c. Mierniki i wskaźniki efektywności procesów logistycznych.

Termin szkolenia: 29-30 maja 2008 roku
Miejsce szkolenia: Jadwisin
Prowadzący szkolenie: Bogdan Kronker

Ceny:
1895 zł brutto (VAT zw.) z zakwaterowaniem – i zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handouts),materiały piśmiennicze, zakwaterowanie, wyżywienie, uroczystą kolację, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
1765 zł brutto (VAT zw.) bez zakwaterowania

Rabaty:
Klienci korzystający po raz pierwszy ze szkoleń: – 10% rabatu przy zgłoszeniu 2 do 3 osób na szkolenie,

– 12 % rabatu przy zgłoszeniu 4 do 5 osób, – 15% rabatu przy zgłoszeniu 6 i więcej osób.
Jeżeli Państwa firma korzystała już ze szkoleń B&O NAVIGATOR, prosimy o kontakt z Martą Romanowską w celu udzielania rabatu dla Stałego Klienta.

Kontakt:
Szkoleniem i uczestnikami opiekuje się Marta Romanowska tel. 022 877 38 47

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!