INCOTERMS 2000 i ubezpieczenia w transporcie

, 19 maja 2008, 0:00

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób zawierających umowy kupna-sprzedaży w relacjach międzynarodowych(eksport, import, transakcje wewnątrz wspólnotowe) oraz osoby obsługujące takie transakcje.

Program szkolenia: 
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
zakres stosowania
jakie warunku musi spełniać oferta

rodzaje ofert: odwołalna, nieodwołalna
skuteczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży
obowiązki sprzedającego
obowiązki kupującego
środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie

Analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym.
rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
ryzyko związane z transportem towarów

instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie
4. Dyskusja – pytania

Najbliższy termin szkolenia: 27.05.2008 r. godz. 10.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15.
Koszt: 560,00 – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, obiad, certyfiakt.
Wykładowca: mgr Andrzej Sikorski

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 022 8704298

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!