Spedycja dla logistyków – szkolenie

, 16 czerwca 2008, 0:00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych.

Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których przeprowadzane są casy dotyczące prezentowanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych, a także wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Tematyka szkolenia

1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
Analiza poszczególnych grup formuł:

grupa E – EXW
grupa F – FCA, FAS, FOB
grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

2. Ubezpieczenie w transporcie

• rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
• wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
• rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
• rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
• ryzyko związane z transportem towarów

• instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
• praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

3. Umowa spedycji
• umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki

• umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
• podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
• ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
• rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych

• ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
• Prawo przewozowe a regulacje odnośnie przewozów kolejowych i lotniczych ( CIM i Konwencja warszawska)
• obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
• system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru

• pojęcie osoby uprawnionej
• kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
• prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Termin szkolenia: 23.06-24.06 2008 Sopot lub Gdańsk

Informacje organizacyjne

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 200 zł (Trójmiasto) Czas trwania szkolenia: 2 dni. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Udzielamy 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej na jeden moduł z jednej firmy lub przy zgłoszeniu na 3 lub więcej szkoleń z naszej oferty.

Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania w miejscu szkolenia z całodziennym wyżywieniem wynosi około 260 zł pokój jednoosobowy, 380 zł za pokój dwuosobowy za dzień pobytu w hotelu o wysokim standardzie.

Kontakt:
Krzysztof Jachim
tel. 058 32 62 428

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!