Szkolenie – Nowe prawo wspólnotowe

4 lipca 2008, 0:00

Tematem szkolenia jest nowe prawo wspólnotowe dot. obrotu towarowego pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej i z krajami trzecimi.

Parlament Europejski i Rada (WE) przyjęła nowe rozporządzenie nr 450/2008 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany kodeks celny) który jest bezpośrednio stosowany we wszystkich Państwach Członkowskich. W trakcie szkolenia będą przedstawione zmiany przepisów prawa wspólnotowego w zakresie : -praw i obowiązków osób dokonujących obrotu, procedur celnych, odprawy scentralizowanej, -przepisów dot. upoważnionych przedsiębiorców AEO, systemu kontroli eksportu ECS, -zmian w zakresie zmodernizowanego kodeksu celnego.

Program Szkolenia:
1. Prawa i obowiązki osób wynikające z przepisów prawa celnego:

– przedstawiciel celny,
– upoważniony przedsiębiorca,
– kontrola celna i przechowywanie dokumentów i innych danych.
2. Elementy do ustalania należności celnych:
– wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów,
– pochodzenie towarów,

– wartość celna i zastępcze metody jej ustalania.
3. Dług celny i zabezpieczenia:
– dopuszczenie do swobodnego obrotu i odprawa czasowa,
– zabezpieczenie obowiązkowe i jego formy,
– uiszczanie kwoty należności oraz zwrot i umorzenie kwoty należności.
4. Wprowadzenie towarów na wspólnotowy obszar celny:
– deklaracja skrócona, przedstawienie, rozładunek i rewizja towarów,

5. Objęcie towarów procedurą celną:
– zgłoszenie celne (standardowe i uproszczone) i dozór celny towarów,
– rodzaje procedur celnych, procedury specjalne,
– odprawa scentralizowana,
– weryfikacja, zwolnienie towarów, dysponowanie towarami
6. Wyprowadzenie towarów ze wspólnotowego obszaru celnego i terytorium kraju:

– obowiązek złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie,
– dozór celny i formalności stosowane przy wyprowadzeniu,
– wywóz i powrotny wywóz towarów,
– wywóz czasowy.
7. Zgłoszenie celne towarów do procedury celnej:
– instrukcja Wypełniania i Stosowania Dokumentu SAD wersja 1.10,

– przygotowanie zgłoszenia celnego do procedury wywozu, dopuszczenia do obrotu.

W trakcie szkolenia będą przedstawione zmiany przepisów prawa wspólnotowego w zakresie:
– praw i obowiązków osób dokonujących obrotu, procedur celnych, odprawy scentralizowanej,
– przepisów dot. upoważnionych przedsiębiorców AEO, systemu kontroli eksportu ECS,
– zmian w zakresie zmodernizowanego kodeksu celnego.

Termin szkolenia: 16.07.2008r.

Cena: 680zł, wliczono- materiały szkoleniowe, wykład, przerwe kawową, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Wykładowca: Waldemar Dwernicki – ekspert procedur celnych. Autor wielu opracowań i ekspertyz, mający za sobą ponad 25 lat doświadczenia w pracy związanej z międzynarodowym obrotem towarowym i odprawami celnymi.

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia należy przesłać pocztą lub faksem na numer
022 8704254 – w przypadku pytań numer telefonu : 022 8704298

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!