„Zarządzanie Zapasami – narzędzia i metody” – szkolenie

18 sierpnia 2008, 0:00

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego organizuje szkolenie na temat:
„Zarządzanie Zapasami – narzędzia i metody”

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami niezbędnymi do profesjonalnego planowania i gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy szkolenia:
W szkoleniu powinni wziąć udział:

• pracownicy średniego i wyższego szczebla działów zakupów, działów logistyki
• pracownicy wpływający na generowanie zapasów w przedsiębiorstwie z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i marketingu

Program szkolenia:
1. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?

• czym są zapasy
• określenie przyczyn gromadzenia zapasów
• punkt rozdzielający – zapotrzebowanie zależne i niezależne
• źródła informacji o zapasach w przedsiębiorstwie
• koszty zapasów

Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi zarządzania zapasami. Uporządkowanie pojęć i stworzenie wspólnego podłoża do dalszych dyskusji. Omówienie zagadnień kosztowych.

2. Analiza popytu:
• rozkład popytu
• trend popytu
• sezonowość popytu

• krótko i długoterminowe prognozowanie popytu
• analiza i klasyfikacja ABC i XYZ
Zarządzanie zapasami wymaga pełnej wiedzy o nim. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat analizy popytu, prognozowania krótko i długo okresowego wraz z umiejętnością oceny jakości prognoz.

3. Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta:
• wyznaczanie rzeczywistego poziomu obsługi klientów

• poziom obsługi a zapas bezpieczeństwa
Treści zawarte w rozdziale 3 nakierowane są na zdobycie umiejętności rzeczywistego określenia poziomu obsługi klienta. Uczestnicy poznają konsekwencje wynikające z zmian poziomu zapasu bezpieczeństwa.

4. Podstawowe modele systemów zamawiania:
• oparty na poziomie informacyjnym
• oparty na przeglądzie okresowym
• wariantowe rozwiązania systemów zamawiania

5. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych:
• grupowanie zamówień
• analiza pokrycia

6. VMI – zarządzanie zapasami przez dostawcę
Jak wybór systemu zamawiania wpływa na zarządzanie zapasami. Syntetyczne ćwiczenia kalkulacyjne pozwolą przekonać się uczestnikom jak poszczególne rozwiązania mogą poprawić lub zmniejszyć efektywność zarządzania zapasami.

Metody szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
• Wykorzystamy następujące metody:
• Ćwiczenia indywidualne
• Wykład wprowadzający
• Omówienie

• Dyskusja moderowana
• Praca grup
• Sesja informacji zwrotnej.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 28-29 sierpnia 2008
Czas trwania szkolenia
: 2 dni

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 300 zł (Warszawa).
W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Udzielamy 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej na jeden moduł z jednej firmy lub przy zgłoszeniu na 3 lub więcej szkoleń z naszej oferty.

8% rabatu przy powołaniu się na portal TruckFocus.pl !

Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania w miejscu szkolenia z całodziennym wyżywieniem wynosi około 320 zł pokój jednoosobowy, 480 zł za pokój dwuosobowy za dzień pobytu w hotelu o wysokim standardzie. Koszt zakwaterowania zmienia się w zależności od miejsca szkolenia.

Kontakt:

Krzysztof Jachim
tel. 058 32 62 428

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!