Czas pracy kierowców – problemy praktyczne – szkolenie

3 października 2008, 0:00

Celem tego szkolenia organizowanego przez firmę J.G. Training jest:
• przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców,
• omówienie zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce,

• omówienie i analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników, pod kątem właściwego zastosowania przepisów prawnych.

Program:
1. Unormowania prawne
2. Zmiany w przepisach obowiązujące od stycznia 2008
3. Przepisy Rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu jazdy i odpoczynków kierowców – ich wpływ na czas pracy kierowcy:

• doba, tydzień, odpoczynek,
• czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy,
• przerwy w prowadzeniu pojazdu,
• odpoczynek dzienny, tygodniowy,
• nowe zaświadczenia za okres braku wykresówek,
• wyłączenia na terytorium RP przewozów wykonywanych określonymi pojazdami.

4. Użytkowanie analogowych urządzeń pomiarowych oraz wykresówek:
• zasady obsługi urządzeń,
• stosowanie wykresówek,
• zapisy ręczne na wykresówkach.

5. Użytkowanie tachografów cyfrowych:

• funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych,
• zasady obsługi urządzeń rejestrujących – obowiązki kierowcy i przedsiębiorców,
• zapisy ręczne na wydrukach z urządzenia,
• sczytywanie danych z urządzeń i ich archiwizacja.

6. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń oraz ręcznym wypełnianiem wykresówek.

7. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących:
• odpowiedzialność przedsiębiorstw i kierowców,
• mechanizmy powstawania naruszeń w zakresie okresów prowadzenia pojazdów i użytkowania urządzeń.
8. Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej transportu drogowego.

9. Panel dyskusyjny – przykłady, analiza przypadków, pytania.

Wykładowca:
Ekspert z zakresu zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, wykładowca szkoły policyjnej, instruktor na kursach dla Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzi szkolenia w zakresie:
ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych),
AETR (uwarunkowania czasu pracy kierowców w przepisach międzynarodowych),

CPC (certyfikat kompetencji zawodowych),
DGSA (dla doradców ds. przewozu materiałów niebezpiecznych).

Termin: 22.10.2008, środa, godz. 10.00 – 16.00

Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy, (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena:
550,00 PLN brutto (cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Kontakt:
Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń oraz dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu:Marta Bolimowska – 022 / 845 52 53, marta.bolimowska@jgt.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!