Transport drogowy materiałów niebezpiecznych (ADR) – obowiązki uczestników przewozu – szkolenie

1 grudnia 2008, 0:00

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm (nie kierowców), uczestniczących w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• jak wystawić prawidłowe dokumenty towarzyszące przewozowi materiałów niebezpiecznych,
• jak prawidłowo oznakować opakowanie, sztukę przesyłki i pojazd,
• jak korzystać ze zwolnień i dzięki temu omijać wymogi prawne Umowy ADR,
• jak przygotować się do kontroli ITD,
• jak przygotować się do nadchodzących zmian prawnych.

Odbycie szkolenia jest wymogiem prawnym – wynika z przepisów Umowy ADR. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie tekstu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z wymogami prawa.

Wykładowca:

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych od 2003r., posiada uprawnienia recertyfikowane w 2008 roku. Współpracuje z wieloma podmiotami, które transportują i/lub magazynują towary niebezpieczne. Prowadzi szkolenia i pisze teksty z tematyki transportu towarów niebezpiecznych.

Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zgodnie w wymogami Umowy ADR)

Kontakt:
J.G.Training
szkolenia specjalistyczne
www.jgt.pl
ul. Olesińska 21
02-548 Warszawa

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!