Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie-warsztaty praktyczne

22 grudnia 2008, 0:00

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z mechanizmem spiętrzania się zapasu wskutek decyzji menedżerskich w łańcuchu logistycznym oraz sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem. Poruszane są zagadnienia związane z pozyskiwaniem podstawowej wiedzy o strukturze zapasów, dynamice popytu i jej wpływie na zarządzanie zapasami, kosztach zapasów. Omawiane są podstawowe wyznaczniki sterowania zapasami i techniki sterowania oraz systemy wskaźników zapasów.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do menedżerów zajmujących się zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwie oraz bieżącą kontrolą efektywności tego zarządzania.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami rynkowymi wpływającymi na kształtowanie się zapasu w przedsiębiorstwie. Przygotowanie słuchaczy do kontrolowanego zarządzania zapasami w zmiennych warunkach rynkowych.

Jakie korzyści odniesiesz po szkoleniu…

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz czynniki wpływające na utrzymywanie i lokalizację zapasów, poznasz metody pozyskiwania informacji o utrzymywanych zapasach, mechanizmy rynkowe wpływające na piętrzenie się zapasów w łańcuchu logistycznym, oraz metody sterowania uzupełnieniami zapasów i podstawy controllingu zapasów.

Program szkolenia

1. Dlaczego tworzymy zapasy? – wstęp do zarządzania zapasami

2. Skąd czerpać informacje o swoim zapasie?
3. Zarządzanie zapasami
4. Podsumowanie i wnioski

Metodologia:
Wykłady, prezentacje interaktywne, ćwiczenia

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 2 dni,
16 godzin dydaktycznych

Miejsce i data szkolenia:
19-20.01. 2009r.
Warszawa

The Quality of Life

www.tql.pl
Plac Defilad 1/309
00-901 Warszawa
tel. (0-22) 374 31 31

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!