Zmiany w przepisach celnych i podatkowych – szkolenie

5 stycznia 2009, 0:00

Celem szkolenia organizowanego przez J.G.Training jest przedstawienie zmian w przepisach dotyczących obrotu towarowego z państwami trzecimi, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, omówienie przykładowych sytuacji problemowych.

Program:

1. Zmiany w taryfie celnej na 2009 rok.
2. Zmiana w ustawie Prawo celne.
3. Nowe rozporządzenia klasyfikacyjne.
4. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania procedury uproszczonej.
5. Zalecenie Departamentu Polityki Celnej dotyczące trybu postępowania przy dokonywaniu wpisu do rejestru w sytuacji, gdy po procedurze tranzytu następuje objęcie towarów następną procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.
6. Nowe kontyngenty taryfowe na przywóz towarów.
7. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

8. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
9. Zmiana wysokości odsetek od zaległości podatkowych.
10. Zgłoszenie elektroniczne TIR.
11. Wprowadzenie systemu ICS.
12. Instrukcją obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.
13. Uzyskiwanie świadectwa AEO.
14. Nowy system EORI.
15. Pytania i dyskusja.

Wykładowca:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Miejsce:
Sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Termin:
30.01.2009, piątek, godz. 10.00 – 15.00

Kontakt:
J.G.Training
szkolenia specjalistyczne
www.jgt.pl
Olesińska 21

02-548 Warszawa

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!