Obsługa programu Tis Office – szkolenia w Warszawie i Mykanowie

23 lutego 2009, 0:00

Firma Drabpol Sp. J. zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi programu Tis Office. Szkolenia skierowane są do użytkowników oprogramowania oraz osób poszukujących rozwiązań dotyczących tachografów cyfrowych.

Celem szkoleń jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą dotyczącą pobierania, analizy i archiwizacji danych z tachografów cyfrowych.

Programy szkoleń znajdują się w załącznikach.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia szkolenia. W przypadku braku możliwości przywiezienia własnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu na czas szkolenia.
Firma zapewnia również serwis kawowy.

Szkolenie w Warszawie:
Termin szkolenia: 27.02.2009
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Drabpol Sp. J., Al. Jerozolimskie 250, Warszawa

Koszt szkolenia: 330 zł/os. (grupa min. 5 osób)
Forma płatności: przedpłata (na podstawie faktury proforma)

Szkolenie w Mykanowie
Termin szkolenia: 27.02.2009

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Drabpol Sp. J., ul. Akacjowa 24/26, Mykanów k/Częstochowy
Koszt szkolenia: 330 zł/os. (grupa min. 5 osób)
Forma płatności: przedpłata (na podstawie faktury proforma)

Zgłoszenia: Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.tisoffice.pl/szkolenia.php
Wypełniony formularz należy przesłać faksem na nr: 022/ 738 74 01 lub drogą mailową na adres: szkolenia.warszawa@drabpol.pl (szkolenie w W-wie) lub szkolenia@drabpol.pl (szkolenie w Mykanowie)

Osoba kontaktowa w sprawie szkoleń w Warszawie:
Daria Kulczyńska
DRABPOL Sp. J.
Tel.: 022/ 738 74 00
szkolenia.warszawa@drabpol.pl

Osoba kontaktowa:w sprawie szkolenia w Mykanowie:
Małgorzata Urbaniak
Specjalista ds. szkoleń
DRABPOL Sp. J.
Tel.: 034/366 00 22
szkolenia@drabpol.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!