Drogowa i morska spedycja międzynarodowa i transport w handlu zagranicznym – dokumenty, reklamacje

9 września 2009, 0:00

Firma ABC Sikorski zaprasza na szkolenie na którym omówione zostaną podstawy prawne umowy spedycji i przewozu: drogowego i morskiego. Firma wskaże na odpowiedzialność poszczególnych stron umowy, tryb składania skutecznych reklamacji. Omówione zostaną także dokumenty występujące w transporcie i spedycji drogowej i morskiej.

Program szkolenia :

1. Umowa spedycji:
a) ogólna charakterystyka, podstawy prawne
b) zlecenie spedycyjne i inne dokumenty
c) relacje między spedytorem a zleceniodawcą
d) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)
e) dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
f) Incoterms 2000

g) ubezpieczena: OCS, OCP i CARGO

2. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
a) umowa przewozu
b) prawa i obowiązki stron umowy przewozu
c) list przewozowy (CMR) i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i konstytutywna
d) odpowiedzialność przewoźnika
e) dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji z tytułu uszkodzenia, ubytku, utraty ładunku lub opóźnienia w dostawie

3. Transport i spedycja morska:
a) żegluga liniowa – przewozy kontenerowe
b) stawka frachtowa
c) dodatki frachtowe (BAF, CAF…)
d) koszty portowe (THC) i lądowe przewozu kontenerów
e) konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku, konosament spedycyjny,)
f) inne dokumenty użwywane w transporcie morskim (np. morski list przewozowy, manifest ładunkowy itp.)
g) dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji z tytułu uszkodzenia, ubytku, utraty ładunku lub opóźnienia w dostawie drogą morską

Najbliższy termin szkolenia: 28 i 29.09.2009 r. godz. 10-16.

Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce podamy na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt: 1190 zł – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe. Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 7522685 – w przypadku pytań ABC Sikorski prosi o telefon na numerem: 022 7522685

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!