Umowa spedycji oraz transport morski i samochodowy – szkolenie

9 listopada 2009, 0:00

24-27 listopada 2009r. w Ustroniu odbędzie się kolejne szkolenie firmy ABC Sikorski. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady funkcjonowania rynku przewozów morskich i samochodowych. Szkolenie powinno szczególnie zainteresować logistyków i spedytorów międzynarodowych, a także handlowców decydujących o warunkach dostaw (transporcie, ubezpieczeniu, rodzaju środka przewozowego). W trakcie zajęć akcent zostanie położony przede wszystkim na praktyczną stronę poruszanych zagadnień

Poniżej program szkolenia

Umowa spedycji oraz transport morski i samochodowy
Odpowiedzialność, reklamacje i tryb dochodzenia roszczeń.

1. WSTĘP – KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW (KONWENCJA WIEDEŃSKA)
· zakres stosowania oraz co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta oraz typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
· kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta; obowiązki sprzedającego i kupującego
· środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy; przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

2. WARUNKI DOSTAW – INCOTERMS 2000
· zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym
· analiza poszczególnych grup formuł: grupa E – EXW; grupa F – FCA, FAS, FOB; grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP; grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
· ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
· reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji oraz wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru

3. UMOWA SPEDYCJI A UMOWA PRZEWOZU: PODOBIEŃSTWA, RÓŻNICE, PUŁAPKI
· czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu; kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
· dokumenty przewozowe i spedycyjne (zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne); listy przewozowe (drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski B/L); zaświadczenie spedytora FIATA FCR, świadectwo pochodzenia Form A, co to jest EUR 1 inne,
· kilka przydatnych pojęć: co to jest fumigacja, na czym polega „wymiana palet”, inne
· jak wybrać dobrego spedytora; tryb i forma składania reklamacji do spedytora – osoby uprawnione do złożenia reklamacji

4. OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE (OPWS)

5. UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
· rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
· wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna
· franszyza redukcyjna, udział własny; rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa

· rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach ; ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
· instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
· praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

6. KONWENCJA O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR)
· zakres stosowania oraz pojęcie osoby uprawnionej; podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
· relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną”
· reklamacja – jak to robić prawidłowo?

7. USTAWA PRAWO PRZEWOZOWE – PRZEWOZY KRAJOWE
· zakres stosowania oraz pojęcie osoby uprawnionej
· podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
· relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną”
· reklamacja – jak to robić prawidłowo?

8. TRANSPORT I SPEDYCJA MORSKA
· żegluga liniowa (przewozy kontenerowe); stawka frachtowa; dodatki frachtowe (BAF, CAF); koszty portowe (THC, detention, demmurage) i lądowe przewozu kontenerów; konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku, konosament spedycyjny, inne dokumenty)
· odpowiedzialność w umowie przewozu morskiego i składanie reklamacji

Miejsce Szkolenia Ustroń, Hotel MUFLON, ul. Sanatoryjna 32
Przyjazd 24 listopada 2009
Rozpoczęcie 25 listopada 2009 godz. 09:00

Zakończenie 27 listopada 2009 godz. 13:00
Koszt uczestnictwa jednej osoby 1980 zł (dla stałych klientów – firm, które już uczestniczyły w szkoleniach – 1780 zł)

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.edukacja2001.com.pl/

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!