VAT w obrocie międzynarodowym – stan aktualny na rok 2010 – szkolenie

4 stycznia 2010, 0:00

Firma ABC Sikorski zaprasza na szkolenie, którego celem jest przedstawienie prawnej regulacji w zakresie transakcji WDT, WNT, eksportu towarów i importu towarów, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych oraz  ETS w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników:
Nadrzędną korzyścią Uczestników szkolenia będzie poznanie polskich regulacji w zakresie VAT w transgranicznym obrocie gospodarczym.

W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników, a także na dokładną analizę przedstawionych problemów.

Program:
1. Geneza konieczności rozliczania transakcji transgranicznych
2. Uwagi ogólne dotyczące platformy wspólnotowej e-Customs
3. Transakcje eksportowe:
– podstawowe uwagi dotyczące ECS / AES

– porównanie systemu CELINA z ECS / AES
– metodologia potwierdzania eksportu dla celów stosowania 0% stawki VAT
z uwzględnieniem różnic w zakresie dokumentów generowanych w systemie CELINA oraz
w systemie ECS / AES
4. Transakcje związane z importem towarów – podstawowe zasady rozliczania
z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy o VAT.

5. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (CN).
6. Omówienie zasad opodatkowania i prawidlowego dokumentowania
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym m. in.:
– definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
– prawo do zastosowania 0% stawki VAT,
– omówienie problemów dokumntacyjnych (list przewozowy, kserokopie, fax, e-mail),

– zasady ewidecjonowania oraz korygowania (WDT).
7. Omówienie zasad opodatkowania i prawidlowego dokumentowania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym m. in.:
– definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
– zasady ustalania podstawy opodatkowania WNT,
– zasady ewidecjonowania oraz korygowania WNT.

8. Omówienie problematyki transakcji łańcuchowych, w tym m. in.:
– pojęcie transakcji łańcuchowych,
– pojęcie i rozliczenie transakcji trójstronnych.
9. Pytania, uwagi, wątpliwości, konsultacje.

Najbliższy termin szkolenia: 25.01.2010 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa.Dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.
Koszt: 740 zł – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwe kawową, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji na stronie http://www.edukacja2001.com.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!