Szkolenie ABC Sikorski w lutym

15 lutego 2010, 0:00

Firma ABC Sikorski pod koniec lutego 2010r. organizuje szkolenie o tematyce – Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w transporcie drogowym: krajowym i międzynarodowym.

Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje aby były skuteczne? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: handlowców, przewoźników i spedytorów, szczególnie zalecane osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie. Na wykładzie podawanych jest dużo przykładów praktycznych a sam wykład jest prowadzony z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Program szkolenia:
1. Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron.

2. Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania.
3. Konwencja CMR – zakres stosowania.
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki.
5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie.
6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika.
7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
8. Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie.
9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów.

10. Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.
11. Ubezpieczenia: OCP i CARGO – jak je rozumieć, podstawowe "chwyty" zakładów ubezpieczeń.
12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania

Najbliższy termin szkolenia: 25-26.02.2010 r. godz. 10:00- 16.00

Miejsce szkolenia: Warszawa. Dokładne miejsce zostanie podane na tydzień przed szkoleniem.

Koszt: 1190 zł obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat ukończenia szkolenia.

Wykładowca:
mgr Andrzej Sikorski – absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim, od 24 lat praktycznie pracujący w spedycji międzynarodowej i transporcie. Ostatnio przedstawiciel handlowy GeoLogistics Corp. w Polsce – międzynarodowej korporacji logistycznej. Doskonale potrafi połączyć teorię i praktykę.

Więcej informacji na stronie www.edukacja2001.com.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!