Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego

13 czerwca 2011, 13:15

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki przygotowała szkolenie z zakresu:

Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego – wybrane zagadnienia i kwestie sporne.

Uczestnicy podczas kursu zdobędą nowe i poszerzą posiadane wiadomości z zakresu kontroli transportu drogowego.

Osoba po ukończeniu kursu:

• Zna przepisy dotyczące kontroli transportu drogowego,
• Posiada wiedzę o specyfice postępowania w sprawie kontroli transportu drogowego,
• Zna aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych z zakresu transportu drogowego

Program szkolenia:

1.    Akty prawne regulujące problematykę postępowania z zakresu transportu drogowego oraz hierarchia ich stosowania
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa o Służbie Celnej
• Ustawa o Transporcie Drogowym
• Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
• Ustawa o Drogach Publicznych
2. Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów o transporcie drogowym
• problematyka wszczęcia postępowania Sporne poglądy judykatury w zakresie wszczęcia postępowania
• definicja „strony postępowania” na gruncie ustawy o transporcie drogowym
• specyfika postępowania pierwszoinstancyjnego na gruncie przepisów ustawy o transporcie drogowym
• uprawnienia organów kontrolnych
• klasyfikacja naruszeń, za które nakładana jest kara pieniężna
3.Analiza wybranego orzecznictwa odnośnie postępowania z zakresu transportu drogowego wydawanego przez:  wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny,

 

Miejsce:

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
03-301 Warszawa, Jagiellońska 82
woj. Mazowieckie

Cena:

500 zł netto (szkolenie bez VAT-u)

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!