Szkolenie dla osób pracujących przy transporcie i obsłudze zwierząt

4 lipca 2011, 12:51

Lubuski Klub Techniki i Racjonalizacji zaprasza na szkolenie dla osób pracujących przy transporcie i obsłudze zwierząt.

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu, czyli: kierowców, konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt. Odbycie szkolenia wskazane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

Zagadnienia:

• Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
• Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie
• Dokumenty wymagane przy transporcie żywych zwierząt
• Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu
• Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku
• Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie
• Zachowania behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku
• Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
• Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
• Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu
• Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach
• Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoohigieniczych podczas przewozu zwierząt

Nabyte umiejętności i uprawnienia:

• Uzyskanie, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, Licencji dla kierowców i osób obsługujących o nabyciu kwalifikacji, wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 17 ust. 2. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z 22.12.2004 r.,
• Licencja ta obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Początek szkolenia: 16 lipca 2011
Czas trwania szkolenia: 18 godzin
Cena szkolenia:  350 zł + 23% VAT

Więcej na www.lktir.com.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!