Szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości we wrześniu

8 sierpnia 2011, 14:19

Fundacja Rozwoju Rachunkowości organizuje we wrześniu dwa szkolenia – dla osób kontrolujących działalność gospodarczą w zakresie przewozów drogowych, a także poświęcone prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych w sprawach udzielania licencji na transport drogowy dla pracowników urzędów samorządowych wydających licencje na transport drogowy.

Kontrola przewoźników przez organy wydające uprawnienia przewozowe

Celem szkolenia jest zwiększenie profesjonalizmu działań osób zajmujących się kontrolą działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych, zapoznanie ich z praktycznymi aspektami stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o transporcie drogowym w zakresie przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

Termin szkolenia: 26 września 2011 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Koszt: 381,30 zł netto

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych w sprawach udzielania licencji na transport drogowy

Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur prowadzenia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ukarania przedsiębiorcy karą pieniężną za nie zgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych w terminie 14 dni od dnia ich powstania lub za brak zwrotu licencji, wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Termin szkolenia: 12 września 2011 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Koszt: 381,30 zł netto (obejmuje materiały edukacyjne oraz serwis kawowy i lunch)

Szczegóły na stronie www.frr.pl.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!