Praktyczne szkolenie z odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora w Masters CSB

28 listopada 2011, 14:23

Firma Masters CSB organizuje szkolenie otwarte dla kadry kierowniczej zarządzającej transportem i spedycją oraz pracowników odpowiedzialnych procesy transportowe. Uczestnicy nauczą się m.in. unikać błędów i podejmować decyzje w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną, określać zadania poszczególnych osób funkcyjnych, planować czas pracy kierowcom i załogom oraz wiele innych. Szkolenie odbędzie się w Zakopanem i potrwa 3 dni.

W ramach szkolenia zostanie zaprezentowany szereg praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością, szkodami i dochodzeniem roszczeń w transporcie. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z planowaniem przewozów i zarządzaniem transportem.

Szkolenie będzie podzielone na działy:

  1. Uczestnicy rynku transportowo-spedycyjno-logistycznego i powiązania między nimi
  2. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych
  3. Podział odpowiedzialności
  4. Ryzyko szkód i roszczenia
  5. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
  6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie


Cena: 1740 zł netto (2140,20 zł brutto)
  w cenie szkolenia: pobyt w hotelu, zakwaterowanie w pokojach 2-os., pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, impreza integracyjna w karczmie góralskiej
Miejsce: Zakopane, Hotel Wersal
Termin: 12-14.12.2011

Dodatkowe informacje i zgłoszenia w firmie Masters CSB: www.masterscsb.com.pl, tel. 81-534-13-01.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!