Lista artykułów Tag - Ubezpieczenie

Ceny ubezpieczeń transportowych wzrosną

Ubezpieczenia transportowe mogą w tym roku nieznacznie podrożeć. Wzrosty będą dotyczyć zarówno ubezpieczeń komunikacyjnych, OC przewoźników drogowych, jak i ubezpieczenia przewożonych towarów. W pierwszej z tych grup cena wzrośnie m.in. z uwagi na rosnącą liczbę roszczeń. Podobnie jest w przypadku drugiej grupy, choć tu ‒ jak w ubezpieczeniach cargo ‒ wzrost wynika też z wyższych […]

Bez zmartwień po Europie

Kierowcy pojazdów ciężarowych Volvo mogą teraz spać spokojnie. Dzięki programowi Volvo Truck Assistance, który działa na terenie Europy, osobie korzystającej z ubezpieczenia zapewniana jest pomoc w razie unieruchomienia, kradzieży lub rabunku pojazdu. Program został uruchomiony przez Europ Assistance, we współpracy z VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. i MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. W […]

Jak powinna zostać sporządzona prawidłowa umowa ubezpieczenia OCPD?

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) powinna opierać się na dwóch fundamentach: zaspokajania roszczeń zasadnych i odpierania roszczeń niezasadnych. Ubezpieczenie oparte na tak sporządzonej umowie można zawrzeć z ubezpieczycielem zagranicznym w ramach swobody świadczenia usług przez pośredników – brokerów ubezpieczeniowych. Wystarczy na stronach polskich poszukać w Internecie. Należy jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczenie powinno […]

Ochrona przed niezasadnymi roszczeniami względem przewoźników

Jesień jest czasem, w którym firma transportowa musi podjąć decyzję o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) lub o wyborze nowego ubezpieczyciela. Nie tylko wysokość składek powinna kierować wyborem, ważna jest również ochrona przewoźnika przed niesłusznie wysuwanymi roszczeniami z tytułu „niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej”. Rzeczywiste bezpieczeństwo firmom transportowym zapewnia ubezpieczenie OCPD oparte […]