Lista artykułów Tag - Wyższa szkoła logistyki

Poznaj systemy informatyczne w logistyce

Systemy informatyczne wykorzystywane w firmach logistycznych, ze szczególnym naciskiem na najpopularniejszy – system iScala, podstawowa wiedza dotycząca pracy w systemie, organizacji funkcjonalnej i procesowej, a także finansowe powiązanie pomiędzy modułami systemu a księgą główną – to tylko niektóre zagadnienia omawiane w najnowszej książce, wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Autorami skryptu: „Procesowe zarządzanie w […]

Wszystko o infrastrukturze logistycznej

Wiedza dotycząca infrastruktury logistycznej jest bardzo rozproszona. Dotychczas brakowało publikacji, która w sposób całościowy podejmowałaby infrastrukturalny aspekt logistyki. Powstał więc podręcznik w pełni poświęcony trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej: magazynowej oraz transportowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. Autorami publikacji wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyki są: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski oraz Tadeusz Kosmatka. Powstanie książki „Infrastruktura magazynowa i […]

III Forum Nauczycielskie

Blisko 230 nauczycieli z ponad 100 szkół w całej Polsce przyjedzie 27 lutego 2009r. do siedziby Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Organizowane wówczas III Forum Nauczycielskie, jest corocznym spotkaniem podsumowującym pomoc jaką uczelnia oferuje nauczycielom kształcącym w zawodach „Technik logistyk” i „Technik spedytor”. – Kilka lat temu wprowadzono w Polsce kształcenie w zawodach „Technik logistyk” […]