III Forum Nauczycielskie

22 lutego 2009, 0:00

Blisko 230 nauczycieli z ponad 100 szkół w całej Polsce przyjedzie 27 lutego 2009r. do siedziby Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Organizowane wówczas III Forum Nauczycielskie, jest corocznym spotkaniem podsumowującym pomoc jaką uczelnia oferuje nauczycielom kształcącym w zawodach „Technik logistyk” i „Technik spedytor”.

– Kilka lat temu wprowadzono w Polsce kształcenie w zawodach „Technik logistyk” i „Technik spedytor”. Nauczyciele niemal z dnia na dzień stanęli przed faktem prowadzenia zajęć z nieznanych im przedmiotów logistycznych. Na rynku nie było podręczników i pomocy dydaktycznych. Z pomocą przyszła Wyższa Szkoła Logistyki uruchamiając nowatorski w skali kraju program współpracy uczelni ze średnim szkolnictwem zawodowym – mówi Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL. – Uruchomiono studia podyplomowe z logistyki dla nauczycieli, wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania napisano cykl podręczników dla uczniów, zgromadzono materiały dydaktyczne oraz powołano portal internetowy www.szkolysrednie.wsl.com.pl – wymienia.

Od trzech lat, raz w roku w lutym odbywa się Forum Nauczycielskie, na którym podsumowuje się dotychczasowe efekty współpracy oraz określa nowe pola usprawnień kształcenia w zawodach „Technik logistyk” i „Technik spedytor”.

W tym roku podczas III Forum Nauczycielskiego omówione zostaną m.in. programy komputerowe wykorzystywane w laboratoriach, przebieg studiów podyplomowych dla nauczycieli, kolejne podręczniki. Nowością będzie relacja z I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, do której przystąpiły 83 szkoły z całej Polski. WSL przekaże nauczycielom pakiet zebranych elektronicznych pomocy dydaktycznych, a zaproszeni partnerzy (DHL, LOGZACT, SKK) omówią oczami pracodawców przygotowanie do pracy dzisiejszych techników logistyków. Uczestnicy III FN będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!