Wszystko o infrastrukturze logistycznej

26 lipca 2010, 0:00

Wiedza dotycząca infrastruktury logistycznej jest bardzo rozproszona. Dotychczas brakowało publikacji, która w sposób całościowy podejmowałaby infrastrukturalny aspekt logistyki. Powstał więc podręcznik w pełni poświęcony trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej: magazynowej oraz transportowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. Autorami publikacji wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyki są: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski oraz Tadeusz Kosmatka.

Powstanie książki „Infrastruktura magazynowa i transportowa” miało na celu uporządkowanie systemu pojęciowego w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przybliżenie zasad funkcjonowania najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynowaniu oraz transporcie. W związku z tym, książka adresowana jest głównie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych kierunków i specjalności dotyczących szeroko rozumianej logistyki.

· W pierwszym rozdziale, autorzy przedstawili rolę infrastruktury logistycznej w strukturze systemu logistycznego oraz zaprezentowali aktualne dane statystyczne na temat wykorzystania elementów infrastruktury logistycznej w Polsce.
· Rozdział drugi poświęcony został infrastrukturze magazynowej, obejmującej budowle magazynowe wraz z frontami przeładunkowymi i urządzeniami magazynowymi.
· W rozdziale trzecim podjęto tematykę infrastruktury transportu wewnętrznego, która tworzą rzeczywiste urządzenia transportowe oraz urządzenia pomocnicze.
· Czwarty, ostatni rozdział omawia zagadnienia infrastruktury transportu zewnętrznego, uwzględniając klasyczny podział tej tematyki na transport drogowy, kolejowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Autorzy nadali mu raczej leksykonowy charakter, gdyż pojawiło się kilka pozycji dotyczących transportu zewnętrznego. Uporządkowali i sklasyfikowali terminologię charakteryzującą maszyny i urządzenia wykorzystywane w tym ogniwie infrastruktury, ale nie wnikali szczegółowo w zasady ich funkcjonowania.

Aby lepiej zobrazować omawiane zagadnienia, książkę wzbogacono materiałem graficznym, ilustrującym poszczególne zagadnienia, w postaci rysunków zawartych w samej książce, jak i zdjęć umieszczonych na – dołączonej do podręcznika – płycie CD.

„Infrastruktura magazynowa i transportowa”

Autorzy: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Logistyki
ISBN: 978-83-925896-3-1
Ilość stron: 276
Cena: 34,00 zł

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!