Wdrożenie systemu ISOF w firmie Toyota Marki (przygotowała firma Heuthes)

23 stycznia 2006, 0:00

Studium przypadku
Firma Toyota Marki jest jedną z największych autoryzowanych salonów sprzedaży i obsługi samochodów marki Toyota w Polsce. Założycielem i głównym motorem firmy Toyota Marki jest jej właściciel Władysław Cygan, który w 1982 roku uruchomił stację obsługi samochodów japońskich Isuzu w Strudze. W 1991 roku współuczestniczył w budowie sieci sprzedaży i obsługi samochodów marki Toyota w Polsce, której jest wierny do dnia dzisiejszego. W roku 2004 uruchomiona została kolejna doskonale wyposażona stacja Toyota Żerań w sąsiedztwie Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Tajemnicą sukcesu rozwoju firmy są słowa jej właściciela
– „dążenie do doskonałości, dążenie do perfekcji, dążenie do pełnej satysfakcji”.

Droga do wyboru systemu ISOF
Zarząd firmy Toyota Marki postanowił wdrożyć nowoczesny system do obsługi kontaktów z Klientami. Kolejnym wymogiem, który miał spełnić wybrany system była możliwość pracy oddziałów firmy w czasie rzeczywistym na jednej bazie danych „zależało nam na takim programie, który pozwoli w łatwy, a jednocześnie profesjonalny sposób zorganizować kontakty z kontrahentami. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby jakość kontaktów z naszymi Klientami nie zależała od indywidualnej wiedzy poszczególnych pracowników. Aby wszystkie działania były spójne, a absencja któregoś z pracowników nie dezorganizowała pracy działu sprzedaży.” – mówi Pan Robert Skubij, dyrektor działu informatyki w firmie Toyota Marki.
]2P[


Wdrożenie systemu ISOF
Toyota Marki wybrała system ISOF w trybie outsourcingu (ASP). Wdrożenie systemu trwało 5 dni. Dzisiaj Pan Robert Skubij mówi: „Aplikacja pracuje niezwykle wydajnie. System jest bezpieczny – połączenie odbywa się przez SSL. Każdy użytkownik posiada indywidualny certyfikat, dzięki któremu dostęp posiadają tylko uprawnieni pracownicy. Całość sprawia wrażenie, jakby się pracowało z typowym programem zainstalowanym na komputerze pracownika, pomimo tego, że do systemu dostajemy się za pomocą przeglądarki www”.

Najważniejsze korzyści dla Klienta
Rozproszony pomiędzy oddziałami dział handlowy pracuje zawsze na bieżących danych. W jednym miejscu gromadzone są wszystkie informacje o Klientach, do których dostęp zgodnie z nadanymi uprawnieniami mają odpowiedni pracownicy. Oprócz skarbnicy danych ISOF – CRM firma może również wprowadzić segmentację klientów przynoszących największe i najmniejsze dochody i na tej podstawie planować bieżące i przyszłe kampanie. Przekłada się to bezpośrednio na dobre relacje z klientami. Kierownictwo firmy może z kolei prawidłowo oceniać efektywność pracy swoich działów handlowych. Wybór systemu firmy Heuthes w trybie outsourcingu umożliwił ograniczenie kosztów związanych m. In. Z zakupem i utrzymaniem serwera, drogimi lecz niezbędnymi aktualizacjami, czy serwisem powdrożeniowym. Dodatkową zaletą jest fakt, że użytkownicy systemu ISOF płacą tylko za funkcje, których faktycznie potrzebują i z których rzeczywiście korzystają.


Toyota Marki o ISOF w Teleinfo
W 41/2005 numerze Teleinfo ukazał się obszerny dodatek poświęcony w całości systemom ERP, MRP i CRM, w którym poproszony o wypowiedź Pan Robert Skubij dzieli się spostrzeżeniami po udanym wdrożeniu systemu ISOF. „podstawowym czynnikiem składającym się na pojęcie jakiejkolwiek decyzji jest rzetelna informacja o naszych klientach, a aby to osiągnąć trzeba gromadzić wiedzę na ten temat. Idealnym narzędziem do tego są systemy klasy ERP, ale mają jedną wadę: są zbyt kosztowne, by wdrażać całość w przeciętnym przedsiębiorstwie. Okazuje się, że niektóre narzędzia z powodzeniem można wydzielić i stosować bez potrzeby angażowania dużych środków finansowych. W naszym przypadku był to system CRM, który pozwala w sposób uporządkowany i systematyczny prowadzić rozmowy z klientami. Wśród wielu dostawców, z jakimi zetknęliśmy się na etapie poszukiwania najlepszego dla nas systemu, najbardziej efektywna kosztowo okazała się aplikacja typu ASP. Dzięki temu nie było potrzeby angażowania dodatkowych środków finansowych na serwery, streamery oraz inne elementy infrastruktury. Cały ten ciężar spadł na firmę, z którą współpracujemy. Jedyna czynnością, która musieliśmy przeprowadzić we własnym zakresie, było zainstalowanie certyfikatów na każdym komputerze w firmie. Aplikacja jest stosunkowo prosta w obsłudze. Łatwo było także uruchomić ja w nowych oddziałach firmy. Po wstępnych szkoleniach w zasadzie nikt nie miał problemu z jej użytkowaniem”.

www.isof.pl


Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!