Nowa wersja 7.0 ISOF

8 maja 2006, 0:00

Firma Heuthes w maju 2006 wprowadzi nową wersję 7.0 systemu ISOF, przeznaczonego do kompleksowej obsługi firm. Najważniejsze zmiany i nowości objęły moduły CRM, DMS, wprowadzenie nowej funkcjonalności Prognozowanie Sprzedaży (ang. Forecast) oraz zmiany w systemie raportowania.

Wybrane zmiany w wersji 7.0 systemu ISOF przedstawiono poniżej.


Prognozowanie Sprzedaży:
Podstawowa funkcjonalność modułu to możliwość prognozowania, planowania strategii oraz zarządzania operacjami sprzedaży. Nową funkcjonalność cechują również rozbudowane możliwości wielokryterialnego raportowania. Prognozowanie sprzedaży jest ściśle zintegrowane z modułami CRM, DMS, Fakturowanie, Faktury Zakupowe, Magazyn, Zadania, Delegacje oraz z systemem Finansowo-Księgowym.


CRM:
Wprowadzono liczne zmiany ergonomiczne i funkcjonalne, zwłaszcza w funkcjonalności dotyczącej raportowania sprzedaży, grup handlowych oraz formularzy.


DMS:
Rozbudowano raport Dokumenty w Obiegach o możliwość filtrowania obiegów według dodatkowych kryteriów: stan obiegu, akcja, zmiany w różnych okresach czasu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zbudowania szablonu raportu i zapisania go do DMS. Dodano możliwość raportowania w postaci wykresów.
Raport stanów w DMS podłączono do modułu CRM Operacyjny.
Fakturowanie:
Wprowadzono wiele udogodnień związanych z automatyzacją oraz poprawą ergonomii obsługi faktur sprzedaży, zwłaszcza w zakresie fiskalizacji i wydruków faktur.
Rozszerzono funkcjonalność o możliwość zaimportowania faktur sprzedażowych do systemu ISOF możliwość innych systemów.
Wprowadzono możliwość raportowania off-line dla zestawień sprzedaży i zakupów. Raporty wykonywane są w nocy, a rano są dostępne w postaci plików DMS.

Magazyn:
Wprowadzono konfigurację wydruku dokumentu WZ za pomocą opcji wydruku. Użytkownik może zdecydować czy na dokumencie WZ będą pokazywane informacje: adres magazynu, bank, legenda w stopce, numer fax, numer konta, NIP, REGON, numer telefonu, oryginał/kopia.
Rozszerzono funkcjonalność o możliwość drukowania kodów kreskowych. Użytkownik ma możliwość wybrania z listy towarów, dla których będą drukowane kody kreskowe oraz wskazania ilości naklejek dla każdego z wybranych towarów.
Rozszerzono raporty stanów magazynowych o możliwość zdefiniowania szablonu raportu i wykonania off-line z zapisem wyniku do DMS.


Rachunkowość:
W Wyciągach bankowych wprowadzono Raport ciągłości pozwalający na kontrolę poprawności wyciągów. Raport sprawdza saldo początkowe oraz końcowe w dowolnym przedziale czasu.
Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT4, PIT11, PIT5, CIT2, PIT5L.
Rozszerzono funkcjonalność o możliwość zmiany stawki amortyzacyjnej oraz współczynnika amortyzacji po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
Operacje bankowe rozszerzono o możliwość tworzenia szablonów dla raportów operacji bankowych z raportowaniem off-line.
Wprowadzono dodatkowe metody amortyzacji środków trwałych: preferencyjną liniową i degresywną.
Dla rozrachunków walutowych wprowadzono możliwość podglądu cen w PLN.


Oferty, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców:
Rozszerzono funkcjonalność o możliwość konfigurowania wydruku Ofert, Zamówień od klientów, Zamówień do dostawców.


Szczegóły na www.isof.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!