Zezwolenie dla Instytutu Transportu Samochodowego

14 sierpnia 2006, 0:00

Instytut Transportu Samochodowego uzyskał zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.


Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy cyfrowe, od momentu montażu ich w pojeździe aż do chwili przekazania do użytkowania muszą być poddane czynnościom, których wynikiem jest wprowadzenie nowego zespołu pojazd-tachograf do europejskiego systemu cyfrowego.
Zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach europejskich (rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 3820/85, 3821/85, 2135/85 oraz Komisji Europejskiej 1360/2002 wraz z załącznikami) każdy tachograf cyfrowy przed włączeniem do systemu podlega procesom aktywacji i kalibracji. Dodatkowo zainstalowany i aktywowany zespół tachograf-pojazd musi być okresowo sprawdzany pod względem spełnienia wymagań metrologicznych zamieszczonych w odpowiednich przepisach (załącznik IB do rozporządzenie KE 1360/2002). W trakcie użytkowania może zaistnieć konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany a w ostateczności wycofania z użytkowania uszkodzonych elementów wyposażenia rejestrującego. Wynika z tego, że jest potrzebna sieć specjalistycznych warsztatów, która będzie mogła zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne do obsługi tych urządzeń.

Tachografy cyfrowe są urządzeniami wymaganymi do stosowania w pojazdach lub zespołach pojazdów przeznaczonych do transportu towarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pasażerskiego pojazdami z liczbą miejsc powyżej 9 osób wraz z kierowcą, zarejestrowanych po raz pierwszy w krajach członkowskich Unii Europejskiej po 1 maja 2006 roku.
Cała procedura obsługi systemu tachografów cyfrowych w Instytucie Transportu Samochodowego została oparta na sprawdzonych urządzeniach polskiej produkcji, współpracującymi ze wszystkimi typami tachografów cyfrowych dopuszczonymi do stosowania w transporcie drogowym (dotyczy to tachografów cyfrowych firmy Actia, Siemens oraz Stoneridge).


Punkt instalacji, aktywacji oraz sprawdzania tachografów cyfrowych pod względem zgodności z rozporządzeniem Komisji WE nr 1360/2002, w tym ich kalibracji mieści się na terenie Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie


Kontakt:
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
Pracownia Pokładowych Systemów Informatycznych
dr inż. Marcin Rychter
tel.: 022-814-12-35, 022-811-32-31 wew. 330 oraz 022-811-32-31 wew. 529
e-mail: marcin.rychter@its.waw.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!