Translog 2006

11 września 2006, 0:00

W dniach 21-22 września 2006 w Warszawie, odbędzie się VI edycja Międzynarodowej Konferencji Translog 2006 pod hasłem przewodnim: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia.


Na konferencji odbędą się wykłady, warsztaty oraz liczne dyskusje panelowe.


Tematy:
1. Koncepcja liberalizacji transportu
2. Liberalizacja jako instrument kreowania nowych szans rozwoju transportu w Europie
3. Globalizacja, liberalizacja, konkurencyjność w transporcie
4. Przydatność i użyteczność deregulacji jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności
5. Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej
6. Zliberalizowane otoczenie transportu oraz wzrost i rozwój transportu w Europie
7. Narzędzia i efekty liberalizacji rynku lotniczego
8. Instrumenty i efekty liberalizacji w transporcie drogowym
9. Liberalizacja – stymulator czy hamulec rynku usług transportu kombinowanego i multimodalnego?
10. Liberalizacja w żegludze i portach morskich
11. Pakiety liberalizacyjne i deregulacyjne w transporcie kolejowym
12. Wpływ liberalizacji i deregulacji na rynek usług logistycznych Spedycyjnych
13. Liberalizacja i deregulacja w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!