Wielton dzieli się z akcjonariuszami

6 lipca 2015, 12:22

Wielton wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 14 490 000 zł, tj. 0,24 zł na akcję.

Zarząd Wielton SA poinformował, że 29 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku netto spółki Wielton, który w roku obrotowym 2014 wyniósł 30 356 894,36 zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 14 490 000 zł, tj. 0,24 zł na akcję. Pozostały zysk netto w wysokości 15 866 894,36 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 6 037 500 zł, tj. 10 groszy na akcję, trafi do akcjonariuszy 21 sierpnia 2015 roku. Druga transza – 8 452 500 zł, tj. 14 groszy na akcję – zostanie wypłacona 10 grudnia 2015 roku.

29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielton SA powołało do Rady Nadzorczej Waldemara Frąckowiaka oraz Tadeusza Uhla. Nowi członkowie Rady Nadzorczej będą wspierać Zarząd w rozwoju innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej.

W skład 8-osobowej Rady Nadzorczej spółki Wielton wchodzą ponadto: Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Szataniak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Prozner, Sekretarz Rady Nadzorczej Krzysztof Półgrabia, Członkowie Rady Nadzorczej Mariusz Szataniak, Krzysztof Tylkowski, Członek Niezależny Piotr Kamiński. Ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Andrzej Podsiadło.
Tadeusz Uhl – profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, założyciel i Prezes spółki EC Grupa – grupy 14 firm z obszaru R&D, w Radzie Nadzorczej Wieltonu będzie doradzał w obszarze dalszego rozwoju innowacyjności. Prof. Tadeusz Uhl jest kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma na swoim koncie ponad 600 publikacji naukowych oraz kilkadziesiąt patentów krajowych i międzynarodowych. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej (SEM) oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.

Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, ekspert w obszarze fuzji, przejęć oraz międzynarodowych projektów inwestycyjnych, będzie wspierał rozwój grupy Wielton na rynkach zagranicznych. Waldemar Frąckowiak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest pomysłodawcą, założycielem i kierownikiem Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej uczelni. Waldemar Frąckowiak jest również założycielem i partnerem zarządzającym spółki Grant Thornton. W minionych latach pełnił funkcję prezesa oraz członka zarządu bez uprawnień wykonawczych w takich spółkach, jak KGHM Polska Miedź SA, BZ WBK Bank SA oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor ponad 300 publikacji naukowych i prasowych. Alumn Harvard Business School, członek European Capital Market Institute w Madrycie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Kapituły Fundacji Rozwoju Rachunkowości przy GPW w Warszawie SA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!