Przesyłki DHL w ekologicznej kopercie

8 czerwca 2007, 0:00

Od 4 czerwca 2007r. w Punktach Obsługi Klienta DHL Express w całym kraju klienci mogą wysyłać dokumenty w kopertach wyprodukowanych z surowców ekologicznych. Wprowadzenie ekologicznej koperty zbiegł się ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska, który przypadł na dzień 5 czerwca.

Koperty ekologiczne DHL wytwarzane są zgodnie z certyfikatem FSC. Daje to gwarancję, że papier, z którego są zrobione, pochodzi z lasów, gdzie spełnione są standardy Dobrej Gospodarki Leśnej.

„Certyfikat FSC narzuca właścicielom i zarządcom lasów konieczność racjonalnego czerpania korzyści z lasów, respektowania praw ludności lokalnej oraz ochrony lasów o szczególnej wartości. Poprzez zastosowanie produktów oznakowanych FSC firmy mają pewność, że papier pochodzi z obszarów leśnych spełniających najbardziej rygorystyczne z dotychczas opracowanych dla lasów gospodarczych standardy. W sumie lasy muszą podporządkować się ponad 200 wskaźnikom. Owe standardy Dobrej Gospodarki Leśnej są wspólne dla całego świata – mówi Robert Knysak, Dyrektor FSC-Polska.

Dotychczas w DHL Express koperty produkowane były z makulatury. W przypadku użycia makulatury nie ma pewności skąd pochodził materiał pierwotny – czyli papier, z którego powstała makulatura. Nie było więc gwarancji, że materiał ten nie pochodził np. z nielegalnej czy niekontrolowanej wycinki lasów.

FSC to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociacion Civil, która przyznaje certyfikaty. Jej celem jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, w którym uwzględnia się aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów na całym świecie.
Idea, że środowisko naturalne jest wspólnym dobrem, o które trzeba dbać, jest zapisana w Misji i Wizji oraz Wartościach Korporacyjnych DHL. Firma dąży do osiągania coraz lepszych wyników w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska. Deutsche Post World Net, właściciel DHL, podjął zobowiązania, co do emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych wynikających z działalności transportowej. Cel to: zmniejszenie do roku 2012 emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez pojazdy drogowe o 5% poniżej poziomu z lat 90. DHL prowadzi działania pozwalające na zmniejszenie emisji spalin i zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym. W 2006 roku zainicjowany został projekt GOGREEN, w ramach którego w Centrum Innowacji DHL w Troisdorf k. Bonn testowane są pojazdy wyposażone w alternatywne układy napędowe, np. silniki hybrydowe i silniki napędzane biogazem. Firma promuje także korzystanie z przetworzonego papieru lub z papieru pochodzącego z lasów ekologicznych. W DHL realizowane są także programy edukacyjne dla pracowników. W 2006 roku DHL Express (Poland) zaangażował się w kampanię „Zróbmy dobry klimat”, prowadzoną przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF Polska. Od ponad 10 lat, we wrześniu każdego roku pracownicy DHL Express biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!