Rewizja pakietu drogowego 2016 – sytuacja transportu w UE

, 3 listopada 2015, 13:58

Rok 2016 może okazać się kluczowy dla branży transportowej ze względu na zapowiadaną rewizję pakietu drogowego.

zzRozporządzenia WE 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009 które weszły w życie w 2011 roku, regulują zasady prowadzenia transportu na terenie Unii Europejskiej. Po pięciu latach ich obowiązywania przychodzi czas na rewizję zasad wyznaczonych w rozporządzeniach. Komisja Europejska jak i poszczególne kraje unijne będą zgłaszać swoje wnioski w zakresie pakietu drogowego, a to może oznaczać daleko idące zmiany dla biznesu przewoźników.

– „Aktualna trudna sytuacja w Europie nie służy pozytywnym zmianom dla polskich przewoźników. Dominujące w UE kraje takie jak Niemcy czy Francja tworzą potężne bariery prawne i administracyjne na gruncie własnego prawa krajowego, aby wyeliminować ze swoich rynków polskich przewoźników. Rewizja pakietu może być okazją do wprowadzenia przez te kraje podobnych rozwiązań na poziomie unijnym. To jest duże i realne niebezpieczeństwo. Z drugiej strony jest to okazja aby rozważyć podnoszone przez środowisko kierowców jak i pracodawców jednolite warunki socjalne dla kierowców zawodowych, wykonujących pracę w trasie.” – tłumaczy Iwona Szwed z biura prawnego Arena 561.

Zapowiadana przez przedstawicieli KE zmiana pakietu drogowego ma opierać się na 3 filarach czyli, wspólnych opłatach drogowych, swobodzie dostępu do rynku i regułach socjalnych. Regulacje tych kwestii mogą zarówno znacznie ułatwić świadczenie usług transportowych, jak i skutecznie utrudnić, generując szereg dodatkowych kosztów lub wymagań w praktyce nie do wypełnienia. Podczas Targów Trans Poland 2015 odbędzie się debata organizowana przez czasopismo „Transport Manager” podczas której zaproszeni eksperci ze świata polityki, strony społecznej, instytucji kontrolnych, prawnicy branżowi i przedstawiciele biznesu transportowego będą wymieniać poglądy na temat  zasad prowadzenia transportu w Europie. Debata „Rewizja pakietu drogowego 2016” ma na celu wymianę poglądów zarówno w zakresie obowiązującego stanu prawnego jak i rozważenia możliwych scenariuszy na przyszłość. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania jakie zmiany mogą postulować pozostałe kraje unijne oraz jakie szanse, a jakie zagrożenia mogą one przynieść dla polskiego transportu drogowego?

Redakcja czasopisma „Transport Manager” i organizatorzy targów TransPoland zapraszają wszystkich menedżerów transportu, spedycji i logistyki do udziału w debacie pt. „Rewizja pakietu drogowego 2016”, która odbędzie się podczas pierwszego dnia Targów TransPoland, 4 listopada 2015 r. w godzinach 12.00-14.00.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!