Roczne zezwolenia EKMT

2 lipca 2007, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego poinformowało, że zgodnie z 6 pkt. § 16 „Zasad podziału i wydawania zezwoleń zagranicznych w 2007 roku”, Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń dokonała oceny wykorzystania zezwoleń EKMT za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. Oceny dokonano na podstawie kopii kart z karnetów EKMT, które wpłynęły do BOTM do 22 czerwca 2007 r.
Na posiedzeniu 27 czerwca br. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że za podlegające unieważnieniu, niewłaściwie wykorzystane zezwolenie EKMT uznaje się zezwolenie z użyciem którego wykonano średnio mniej niż 2,5 jazdy miesięcznie (uwzględniając datę odbioru zezwolenia) w relacji z krajami spoza UE.

Termin zwrotu unieważnionych zezwoleń CEMT wraz z karnetami ustala się na 13 lipca 2007 r.

Zwrot opłaty wniesionej za zezwolenie EKMT, w części odpowiadającej okresowi unieważnienia, zostanie dokonany wyłącznie za zezwolenia zwrócone do BOTM do 13 lipca 2007 r.

Ponadto uprzejmie informujmy, iż do 20 lipca 2007 r. przyjmowane będą wnioski o wydanie zezwolenia EKMT/CEMT na rok 2007.

Lista zarejestrowanych wniosków będzie codziennie aktualizowana na stronie www.botm.gov.pl/dodatkowe-ekmt-wnioski  

Firmy zrzeszone w stowarzyszeniach regionalnych mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń – wnioski złożone indywidualnie nie będą rozpatrywane.

Lista przyznanych zezwoleń zostanie opublikowana na stronie www.botm.gov.pl/dodatkowe-ekmt-wyniki  
Pojazdy wykonujące przewóz na zezwoleniach rocznych EKMT muszą posiadać komplet ważnych certyfikatów EURO 3 + S (ciągniki) oraz ważny certyfikat S (naczepy/ przyczepy).

Roczne zezwolenia EKMT/CEMT są ważne do 31 grudnia 2007 r.

Komunikat BOTM 30/2007
więcej szczegółów www.botm.gov.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!