Dla ochrony przyrody

7 grudnia 2015, 23:18

Przepisy regulujące obrót akumulatorami zostały wprowadzone, by chronić środowisko naturalne. Warto o tym pamiętać, kiedy trzeba zadać sobie odrobinę trudu i przy zakupie nowej baterii, odnieść sprzedawcy tę zużytą.

 

Jak wiadomo, samochodowe akumulatory to produkty pod pewnymi względami szczególne. Ze względu na swoją konstrukcję, w której wykorzystuje się ołów, kwas siarkowy i odporne na degradację tworzywa sztuczne, zużyte baterie samochodowe muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne dla środowiska. Jednak odpowiednio przechowywane i utylizowane baterie nie stwarzają zagrożenia ekologicznego. Dlatego też obrót akumulatorami został uregulowany w ustawie z 24 kwietnia 2009 roku (z późniejszymi zmianami), w której zawarto prawa i obowiązki wszystkich podmiotów na rynku, począwszy od producentów i importerów wprowadzających baterie i akumulatory do obrotu, poprzez sprzedawców, na użytkownikach zaś kończąc. Ustawa określa wymagania oraz zasady dotyczące zarówno wprowadzania nowych akumulatorów na rynek, jak również zbiórki i recyklingu zużytych produktów.

Wszyscy mają obowiązki

W myśl obowiązujących przepisów producenci wszystkich typów akumulatorów i baterii są zobligowani do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Zabronione jest ich niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się. Akumulatory muszą być we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji.

Jak już zostało wspomniane, ustawa nakłada obowiązki również na użytkowników akumulatorów. Nikomu nie wolno po prostu wyrzucić zużytego akumulatora, ani też samodzielnie go utylizować. Pamiętać należy, że zawarty w akumulatorach ołów jest trujący dla ludzi i wszystkich żywych organizmów. Szkodliwy dla środowiska jest również kwas siarkowy, który wykorzystywany jest w akumulatorach ołowiowych jako elektrolit. Wszyscy użytkownicy powinni być świadomi tych zagrożeń. Dzięki temu będą rozumieli, że obowiązek przekazania zużytego akumulatora (sprzedawcy detalicznemu, podmiotowi prowadzącemu usługi polegające na wymianie zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów lub wprowadzającemu akumulatory na rynek) nie jest biurokratycznym wymysłem, ale niezbędnym warunkiem do tego, by akumulatory były po prostu bezpieczne dla środowiska, czyli dla nas wszystkich.

Oddaj stary, albo płać

Ochronie środowiska służy również przepis, który stanowi, że przy zakupie nowego akumulatora nabywca zobowiązany jest oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli zaś tego nie uczyni, musi zapłacić tzw. opłatę depozytową, która w przypadku akumulatorów samochodowych wynosi 30 zł. Nie jest to może wielka kwota, ale warta tego, by ją zaoszczędzić, zwracając w punkcie zakupu stary akumulator.

 

Artykuł sponsorowany VARTA

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!