Obowiązek stosowania świadectw na terenie Łotwy

13 sierpnia 2007, 0:00

Od 21 lipca 2007 na terenie Łotwy wprowadzono obowiązek stosowania świadectwa działalności na podstawie rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 lub Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z Decyzji Komisji Europejskiej 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r.

Obowiązek posiadania świadectwa ma zastosowanie w przypadku, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, ponieważ: przebywał na zwolnieniu chorobowym, przebywał na urlopie wypoczynkowym, prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Informacja BOTM 42/ 2007

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!