Fota po drugim kwartale podtrzymuje prognozy

20 sierpnia 2007, 0:00

Prezentujemy poniżej wyniki finansowe jakie zanotowała spółka Fota po pierwszym półroczu 2007 r.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 243 mln zł i wzrosły o ponad 23% w porównaniu do 197 mln zł w I pół. 2006 r. Zysk netto Fota wzrósł o ponad 99% i wyniósł 7,71 mln zł wobec 3,87 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Fota narastająco po pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 6,3 mln zł, zysk operacyjny 6,6 mln zł przy przychodach ze sprzedaży ponad 257 mln zł.

„Podtrzymujemy opublikowaną w prospekcie emisyjnym prognozę na 2007 rok. Po dwóch kwartałach tego roku wykonanie prognozy na poziomie zysku netto wynosi 30%, przychodów ze sprzedaży 41%”, – mówi Bohdan Stankiewicz, Prezes spółki Fota S.A. „Wykonanie sprzedaży i zysku odpowiednio na poziomie 41% i 30% jest zgodne z wcześniejszymi założeniami i trendem wzrostowym przyjętym dla kwartałów. Dokonane w drugim kwartale przejęcia spółek: Expom Kwidzyn, Art.-Gum Beskidy oraz czeskiej Autoprimy i konsolidacja ich wyników finansowych od 1 lipca, przełoży się na osiągnięte przychody i zyski w kolejnych miesiącach. W obszarze części zamiennych do samochodów osobowych utrzymuje się nadal szybszy wzrost sprzedaży części marki Kager. Nadal sprzedaż ta charakteryzuje się wyższą zyskownością.”-dodaje.

Aktualny stopień realizacji prognozy /dane w tys. zł/

W II kwartale 2007 r. Grupa Fota wypracowała 134,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,4 mln zł zysku brutto oraz 3,5 mln zł zysku netto. Osiągnięte wyniki finansowe były wyższe odpowiednio o 23,3% w przypadku przychodów, 40,9% na poziomie zysku brutto i 46,4% w odniesieniu do zysku netto osiągniętego w II kwartale 2006 r.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!