Logistyka przez Internet

7 września 2007, 0:00

Zestaw kursów logistycznych opracowanych w technologii e-learning to efekt finalny projektu NEDLOG – Nowoczesna Edukacja dla Logistyki. Spotkanie podsumowujące odbyło się w Wyższej Szkole Logistyki, która jest koordynatorem projektu. Sześciu partnerów z Polski, Niemiec, Czech i Węgier przyjechało 31 sierpnia do Poznania.

Celem projektu NEDLOG – Nowoczesna Edukacja dla Logistyki jest wykorzystanie technologii internetowej w opracowaniu wspólnego europejskiego systemu edukacji logistycznej. Produktem finalnym jest zestaw kursów w technologii e-learning. Sprawią one, że logistykę na europejskim poziomie będzie można studiować także przez sieć www.

Na projekcie skorzystają mieszkańcy małych miast, którzy mają utrudniony dostęp do dużych centrów kształcenia. Będą oni mieli dostęp do wiedzy w dowolnym miejscu i bez ograniczeń. Dla studentów kierunków logistycznych kurs e-learning będzie częścią obowiązkowego programu nauczania.

Również osoby niepełnosprawne będą mogły czerpać z owoców projektu NEDLOG pod warunkiem, że ich niepełnosprawność pozwala na obsługę komputera.

Potrzeba stworzenia takiego projektu została gruntownie zbadana. Wszyscy partnerzy uczestniczący w NEDLOGu ankietowali poszczególne grupy docelowe, a także przeprowadzali wywiady i rozmowy z kadrą kierowniczą i pracodawcami.

NEDLOG składa się z 16 modułów opracowanych przez poszczególnych partnerów. Są to:
1. Zarządzanie kadrami
2. Marketing w handlu i usługach
3. Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych
4. Logistyka eksploatacji
5. Logistyka utylizacji
6. Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych

7. Analiza i reingeenering procesów informacyjnych
8. Elektroniczne platformy informacyjno-transakcyjne
9. Zarządzanie projektami
10. Mechanizmy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej
11. Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
12. Europejska infrastruktura i sieć logistyczna
13. Informatyka
14. Zastosowanie logistycznego oprogramowania

15. Systemy informatyczne przedsiębiorstw produkcyjnych
16. Negocjacje i komunikacja międzykulturowa

Każdy z modułów zawiera dodatkowo podręcznik dla słuchacza i podręcznik dla wykładowcy.

NEDLOG stworzyły wiodące ośrodki kształcenia logistycznego w Europie: Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania, 21 LearnLine z Freiburga, TFH Wildau z Berlina, Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Vysoká Škola Logistiky z Pŕerov, Budapest Tech, European Telecoaching Institut z Freiburga oraz firma Kuehne + Nagel.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!