Ograniczenie dyskryminacji niezależnego rynku części i napraw

14 września 2007, 0:00

Nowy system autoryzacji dla aftermaketowych części zamiennych został ostatecznie przyjęty przez europejskie instytucje. Został on włączony w 2005 roku przez Komisarza Verheugena do przekształconej dyrektywy Vehicle Framework Directive.

Nowy Artykuł 31 zapewnia, że europejski prawodawca może poddać części kluczowe dla bezpieczeństwa lub środowiska naturalnego nowemu systemowi autoryzacji (testowania). Lista części, standardy testu i procedury testowe zostaną ustalone przez Komisję Techniczną pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Początkowo pierwszy projekt obecnego Artykułu 31 nie zawierał żadnych wytycznych, w jaki sposób lista części oraz procedury testowe miałyby zostać ustalone. Proces ten był otwarty na przypadkowość. Ponadto wyłączał oryginalne części producentów samochodów z obowiązku testowania z powodu oznakowania tych części logo tychże producentów. Początkowa propozycja mogła wyeliminować konkurencję, jaką są dla producentów pojazdów niezależni dostawcy części oraz dystrybutorzy.

Dzięki wytrwałości Parlamentu Europejskiego oraz sugestiom organizacji reprezentujących niezależny rynek, końcowe prawodawstwo zawiera obecnie obowiązek konsultacji z zaangażowanymi stronami oraz dużo bardziej czytelną definicję kryteriów i procedur testowych. Oryginalne części producentów pojazdów są wyłączone z obowiązku testowania jedynie wtedy, jeśli zostały już zatwierdzone podczas homologacji całego pojazdu. W taki sposób zapobiega się dyskryminacji niezależnego rynku części i napraw przez Artykuł 31.

Oczekuje się, że przekształcona dyrektywa Vehicle Framework Directive, zawierająca Artykuł 31, dotyczący nowego systemu autoryzacji dla motoryzacyjnych części zamiennych i wyposażenia, zostanie opublikowana w październiku 2007. Dyrektywa wejdzie w życie w 6 tygodni po jej opublikowaniu. Kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na adoptowanie jej do prawa krajowego.

Kolejnym krokiem jest powołanie, jeszcze na jesieni bieżącego roku, Komisji Technicznej, która ma ustalić listę części i odpowiednie kryteria testowe.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!