Volvo a paliwa ekologiczne

8 października 2007, 0:00

Volvo dysponuje rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na stosowanie paliw ekologicznych – teraz pozostaje problem ich dostępności w długiej perspektywie czasowej.

Niezależnie od tego, jakie paliwa znajdą się na rynku w przyszłości, firma Volvo Trucks jest przygotowana i dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi. Volvo jest producentem samochodów ciężarowych, który opracował siedem typów pojazdów ciężarowych napędzanych paliwami pochodzenia niekopalnego. Rozwój transportu wolnego od emisji dwutlenku węgla nie jest ograniczony względami technicznymi, a raczej dostępnością paliw alternatywnych.

„Chcemy pokazać, że dysponujemy na tyle zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi, iż możemy stwierdzić: nadszedł czas, by wszyscy zainteresowani zaczęli wspólnie działać na rzecz opracowania takich metod produkcji i dystrybucji paliw, które byłyby zrównoważone w długim okresie” – powiedział Claes Nilsson, Prezes Europejskiej Dywizji Volvo Trucks – „Wyprodukowanie odpowiedniej ilości paliw alternatywnych zajmie dużo czasu, dlatego musimy działać już teraz, jeśli chcemy stopniowo uniezależniać się od ropy naftowej i zmniejszać wpływ branży transportowej na globalne ocieplenie. Jesteśmy gotowi, by wprowadzić na rynek produkty zasilanie paliwami alternatywnymi.”

Nie konkurować z produkcją żywności
Dostępna baza surowcowa do produkcji paliw alternatywnych będzie jeszcze przez długi czas ograniczona. Ważne jest, by skoncentrować się na tych rodzajach paliw, które charakteryzują się możliwie najwyższą wydajnością energetyczną oraz zapewniają maksymalnie efektywne wykorzystanie areału, ponieważ pozwoli to na optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów surowcowych przy jednoczesnym uniknięciu konkurencji z produkcją żywności.
„Nie sądzimy, by olej napędowy pochodzenia kopalnego mógł zostać zastąpiony przez jeden rodzaj paliwa” – mówi Lars Mårtensson, dyrektor ds. ochrony środowiska w Volvo Trucks. – „W przyszłości możemy mieć do czynienia z szeroką gamą paliw alternatywnych w różnych ilościach. W długoletniej perspektywie część z tych paliw zapewne zniknie z rynku, podczas gdy inne odniosą sukces. Zależeć to będzie od tego, na ile spełniać będą wspomniane kryteria.”

Biopaliwa drugiej generacji
Volvo dostrzega znaczący potencjał w biopaliwach drugiej generacji. Produkowane są one na drodze zgazowania biomasy, co zapewnia znaczną elastyczność, ponieważ możliwe jest wykorzystanie kilku surowców do produkcji kilku różnych paliw. Co więcej, dostępność surowców stosowanych w procesie zgazowania jest większa, niż ma to miejsce w przypadku oleju sojowego i oleju rzepakowego, które stosuje się obecnie do produkcji biodiesla (FAME). Takie paliwa, jak syntetyczny olej napędowy, metanol, biogaz, czy DME (dimetyloeter) mogą być wytwarzane właśnie metodą gazyfikacji.

Volvo Trucks planuje począwszy od roku 2009 przeprowadzenie szeregu prób samochodów ciężarowych napędzanych DME w warunkach eksploatacyjnych.

Silnik wysokoprężny najwydajniejszym przemiennikiem energii

Rozwiązania techniczne, na których opiera się silnik wysokoprężny, stanowią podstawę przyjętej przez Volvo Trucks strategii ekologicznej. Jest to obecnie najwydajniejszy rodzaj silnika spalinowego i wymaga tylko niewielkich modyfikacji, by możliwe było wykorzystanie paliw alternatywnych. Syntetyczny olej napędowy może być stosowany we współczesnych samochodach ciężarowych bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Drogę uwalniania się od uzależnienia od ropy naftowej wyznaczać będzie szereg rodzajów paliw alternatywnych, dlatego warto się przyjrzeć rozwiązaniom zakładającym kombinację paliw różnego rodzaju. Przykładem takiego rozwiązania jest samochód ciężarowy napędzany mieszanką biogaz/biodiesel. Obydwa paliwa są spalane w silniku o zapłonie samoczynnym, korzystają jednak z oddzielnych zbiorników i układów paliwowych. Niewielka domieszka biodiesla służy do utrzymania pracy silnika na zasadzie samoczynnego zapłonu paliwa, wywołanego wysokim ciśnieniem sprężania w cylindrze, co zapewnia większą sprawność, jaką oferuje silnik wysokoprężny. W przypadku braku dostępu do gazu, silnik może być zasilany olejem napędowym.

„Gama dostępnych paliw będzie zróżnicowana w zależności od miejsca, ponieważ baza surowcowa uzależniona będzie od miejscowych uwarunkowań” – mówi Lars Mårtensson. – W przypadku firm wykonujących przewozy międzynarodowe, korzystne będzie utrzymywanie w parku pojazdów, które mogą być zasilane paliwami różnego rodzaju. Ważne jest, by producenci i ustawodawcy koordynowali swoje działania na rzecz stworzenia jednolitej, międzynarodowej normy oraz systemu certyfikacji w obszarze emisji spalin, w odniesieniu do każdego z paliw, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i zgodności emisji.

W perspektywie krótkofalowej, mieszanie lepsze niż nie rozcieńczone biopaliwa
Dostępne obecnie biopaliwa są produkowane na bardzo niewielką skalę, a ich dostępność jest ograniczona. Dlatego do czasu stworzenia możliwości produkcji na wielką skalę oraz rozbudowanej infrastruktury dystrybucyjnej, konieczne jest możliwie najlepsze wykorzystanie posiadanych dziś biopaliw.

„Najpowszechniejszym biopaliwem do silników wysokoprężnych obecnie jest biodiesel wytwarzany w procesie estryfikacji olejów roślinnych” – mówi Lars Mårtensson. – „Uwzględniając perspektywę całościową, rozwiązaniem najbardziej ekologicznie zrównoważonym byłaby 5-procentowa domieszka biodiesla do całości oleju napędowego pochodzenia kopalnego sprzedawanego w Europie. W ten sposób branża paliwowa mogłaby wykorzystać istniejącą infrastrukturę do dystrybucji dostępnych zasobów biodiesla, co z kolei przyniosłoby szybsze korzyści dla naturalnego środowiska.”

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!