Dot. wprowadzenia do stosowania wzoru certyfikatu kontrolnego zgodności pojazdu z normą EURO V

3 grudnia 2007, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje o decyzji Międzynarodowego Forum Transportu, organizacji funkcjonującej wcześniej pod nazwą Europejska Konferencja Ministrów Transportu EKMT/CEMT, dot. wprowadzenia do stosowania wzoru certyfikatu kontrolnego zgodności pojazdu z normą EURO V oraz spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa.

Mając na względzie uproszczenie procedury uzyskiwania w/w dokumentu kontrolnego zgodności pojazdu z normą EURO V oraz spełnianiu przez ten pojazd określonych wymogów bezpieczeństwa, ekologia potwierdzana będzie przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu poprzez wystawianie ważnego bezterminowo łącznego certyfikatu. Obowiązujący wzór certyfikatu zamieszczono pod adresem www.cemt.org/topics/road/EuroV.pdf.  

Poza opisanym wyżej certyfikatem pojazd spełniający normę EURO V powinien posiadać ważny certyfikat (wystawiony przez BOTM) potwierdzający spełnienie odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu wystawiony według wzoru przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu /Dz.U. z dnia 10 listopada 2006 r./.

Źródło: BOTM 77/2007

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!