Podział zezwoleń EKMT na 2008r. po rozpatrzeniu odwołań

5 stycznia 2008, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń, dokonała podziału zezwoleń EKMT na 2008r. po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez przedsiębiorców od przydzielonych zezwoleń EKMT na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 30 listopada 2007 r., dokonano podziału zezwoleń EKMT w następujących ilościach:

ZESTAWIENIE ZEZWOLEŃ EKMT/CEMT NA 2008 R WG OBSZARU WAŻNOŚCI

Dla pozostałych 124 szt. zezwolenia EKMT Komisja Społeczna przyjęła następujące kryteria przydziału:

Przedsiębiorcom, którzy prawidłowo użytkowali zezwolenia EKMT w 2007r., złożyli odwołanie i wykorzystali, w 2007 r., co najmniej 40 szt. zezwoleń zagranicznych Rosja kraje 3 (z wyłączeniem Rosja kr 3 „Z”), posiadają odpowiednią ilość pojazdów (co najmniej 1,5 pojazdu EURO 4 na jedno zezwolenie EKMT – EURO 4) – przyznane zostało jedno zezwolenie grupy IV EURO 4 przy potrąceniu 10 szt. zezwoleń zagranicznych Rosja kraje trzecie z limitu podstawowego 2008;
Przedsiębiorcom, którzy nie użytkowali dotychczas zezwoleń EKMT, złożyli wniosek i wykorzystali w roku 2007 min. 15 szt. zezwoleń Rosja kraje trzecie (z wyłączeniem Rosja kr 3 „Z”), posiadają min. 2 pojazdy min. EURO 4 – przyznane zostało 1 zezwolenie EURO 4 przy potrąceniu 10 szt. zezwoleń zagranicznych Rosja kraje trzecie z limitu podstawowego 2008 r.

Ze względu na brak możliwości wykonywania przewozów z Włoch do krajów trzecich spoza UE, na zezwoleniach innych niż zezwolenia EKMT przedsiębiorcom, którzy nie spełniają warunków wymienionych w pkcie 1, a wykonywali największe ilości przewozów w relacji Włochy-Rosja wg danych ZMPD komisja przyznała po 1 zezwoleniu EKMT przy potrąceniu 10 szt. zezwoleń zagranicznych Rosja kraje trzecie z limitu podstawowego 2008 r.
Wydawanie zezwoleń EKMT rozpocznie się 27 grudnia 2007 r. o godz. 11:00.

Zezwolenia wydawane będą do dnia 11 stycznia 2008 r.

Lista przyznanych zezwoleń

Warunkiem odbioru zezwolenia (oprócz wniesienia opłaty) jest posiadanie przez przedsiębiorcę (zarejestrowanych w bazie BOTM na dzień odbioru ) minimum 1,5 pojazdu z ważnymi certyfikatami, odpowiednio EURO3+S i/lubEURO4+S na każde przyznane zezwolenie EKMT EURO 3 lub EURO 4 +S i/lub EURO 5 +S na każde przyznane zezwolenie EKMT EURO 4. Warunek ten musi być spełniony przez cały okres ważności zezwolenia.

Ponadto, pod rygorem unieważnienia zezwolenia każdy pojazd wymieniony w karnecie musi w czasie wykazanego przewozu figurować w bazie BOTM oraz posiadać w tym czasie wszystkie wymagane zaświadczenia i certyfikaty.

Zezwolenia nieodebrane w terminie do dnia 11 stycznia 2008r. będą rozdzielane w ramach odwołań.

Uwagi:
Przyznane zezwolenia EKMT zostanie unieważnione w przypadku gdy:

– Przewoźnikom, którzy w ciągu roku naruszą przepisy EKMT w sposób powodujący zatrzymanie zezwolenia przez służby kontrolne dowolnego kraju członkowskiego EKMT, zezwolenie zostanie cofnięte i unieważnione bez prawa otrzymania zezwoleń z numeracji rezerwowej i ich ekwiwalentu w postaci odpowiednich zezwoleń jednokrotnych.
– Przewoźnikom, którym zostanie udowodnione posługiwanie się fałszywymi zezwoleniami EKMT zostaną cofnięte wszystkie przyznane zezwolenia EKMT bez rekompensaty w postaci zezwoleń jednokrotnych w roku następnym.

– Przewoźnikom, którzy w ciągu roku nie wywiążą się z obowiązku terminowego przekazywania do BOTM wypełnionych białych kopii kart z karnetu EKMT, zezwolenia EKMT zostaną cofnięte i unieważnione bez prawa otrzymania zezwoleń z numeracji rezerwowej i ich ekwiwalentu w postaci odpowiednich zezwoleń jednorazowych. Termin przekazywania, do BOTM, kopii kart za kolejny miesiąc upływa 15 dnia miesiąca następnego.

Źródło: BOTM 88 /2007

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!