Zawarcie umowy na wykonanie naczep

12 stycznia 2008, 0:00

W dniu 2 stycznia 2008r. została podpisana umowa pomiędzy Wielton S.A. a Przedsiębiorstwem Transportowo Spedycyjnym ,,MAGTRANS” z siedzibą w Busku Zdroju. Przedmiotem umowy jest wykonanie naczep kurtynowych.

Dostawa naczep nastąpi w pierwszym półroczu 2008r. zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem obejmującym 9 partii dostaw.
Łączna wartość brutto umowy wynosi 1.515,2 tys. Euro, co po przeliczeniu według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2007r. odpowiada kwocie 5.427,4 tys zł.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Wielton S.A, przez co spełnia ona kryterium umowy znaczącej.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!