Kierunki rozwoju branży CFM w Polsce

21 stycznia 2008, 0:00

Jak wyglądał rynek zewnętrznego zarządzania samochodami flotowymi w Polsce w 2007 roku? Jakie są perspektywy rozwoju branży CFM w naszym kraju na najbliższe lata? Co decyduje o rozwoju tego sektora usług? Specjaliści LeasePlan Fleet Management podsumowują 2007 rok i wskazują na możliwości rozwoju tego rynku.

W minionym roku polski rynek leasingu operacyjnego full service rozwijał się bardzo dynamicznie. Wzrost gospodarczy w Polsce w 2007 roku miał duży wpływ na funkcjonowanie branży CFM i przyczynił się do wzrostu zainteresowania firm usługami w zakresie zewnętrznego zarządzania flotą. W tym okresie na rynku CFM w Polsce pojawiły się dwie nowe międzynarodowe firmy, które oferują zarządzanie samochodami flotowymi.

W mijającym roku ciągle obserwowaliśmy wzmożony import samochodów używanych z zagranicy. Jednakże, w odróżnieniu od lat poprzednich, w roku 2007 ustabilizowały się na polskim rynku wtórnym ceny aut, w szczególności pojazdów 3-4-letnich. Dla firm CFM jest to korzystna sytuacja, bowiem sprzedawane przez nie samochody po okresie leasingowania są zazwyczaj właśnie w tym wieku. Stabilizacja cen na rynku pozwala już na etapie zawierania umowy na trafne przewidywanie wartości odsprzedaży aut po okresie leasingowania.- mówi Sławomir Wontrucki, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska). – Rynek Car Fleet Management w Polsce, rozwijał się w związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, w bardzo dynamicznym tempie, przekraczającym 20 procent. Dzięki temu zachowany został proces szybkiego upodabniania się branży i rynku zewnętrznego zarządzania flotami samochodowymi w naszym kraju do bardziej rozwiniętych struktur zachodnioeuropejskich. W 2008 roku należy się spodziewać tempa wzrostu tego rynku na podobnym, ponad 20-procentowym poziomie – mówi Sławomir Wontrucki, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska).

W 2007 na polskim rynku, podobnie jak w roku 2006, interesy firm zarządzających flotami skutecznie reprezentował Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Ta organizacja branżowa, która skupia firmy CFM funkcjonujące w Polsce, prowadziła edukację na temat branży CFM oraz popularyzowała ją w naszym kraju. Przykładem takich działań jest m.in. zorganizowany w październiku przez PZWLP wspólnie z miesięcznikiem Forbes kongres „Fleet and leasing”.

Ponadto, rosnące ceny ubezpieczeń mogą w tym roku spowodować przyśpieszenie wprowadzania przez firmy CFM własnych ubezpieczeń dla obsługiwanych przez nie flot. – wyjaśnia Sławomir Wontrucki z LeasePlan.

Perspektywy i kierunki rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach

Wraz z pojawieniem się w Polsce nowych firm świadczących usługi w zakresie zewnętrznego zarządzania flotą będzie miała miejsce konsolidacja rynku. W najbliższych latach będzie obserwowana koncentracja firm CFM na dotarciu ze swoją ofertą do klientów z sektora małych i średnich firm.
Kolejnym wyzwaniem rysującym się przed sektorem CFM będzie spełnienie rosnących wymagań klientów, w tym zastosowaniu zawansowanych, specjalistycznych systemów informatycznych, jak również dostępu do relatywnie „taniego” kapitału. Istotnym elementem trwałości współpracy będzie finansowanie, system prawny dotyczący flot (np. możliwość odliczania podatku VAT od zakupu pojazdów i paliwa) i rozwiązania fiskalne. Podobnie jak w latach ubiegłych, cała branża swoją uwagę skupiać będzie na utrzymaniu odpowiedniego „scoringu” rynków kapitałowych, który wymaga sprostania wielu kryteriom np. zarządzania ryzykiem w ujęciu Basel II. Te i inne warunki stawiane firmom CFM będą niechybnie prowadziły do dalszej koncentracji, która poprzez wymiar ekonomii skali, tym bardziej pozwoli osiągać wspólne cele.

W najbliższych latach polski rynek CFM, zgodnie z tendencjami ewolucji w tej branży w całej Europie, będzie się rozwijał dynamiczniej od innych rodzajów leasingu. Szacuje się, iż w latach 2006 – 2008 roczny wzrost leasingu operacyjnego kształtować się będzie na poziomie 20 – 30% każdego roku. Idzie to w parze z rosnącym udziałem leasingu w finansowaniu inwestycji. Obecnie wynosi on nieco powyżej 20%, w przyszłości stanowił będzie ok. 30%. – wyjaśnia Sławomir Wontrucki, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska).

Branża CFM w Polsce będzie zmierzać w kierunku tzw. telematyki, czyli wykorzystania możliwości telekomunikacji oraz informatyki w samochodach, w oparciu o możliwości technologii komórkowej. Ważnym elementem w zewnętrznym zarządzaniu flotą będzie system umożliwiający monitorowanie tras pojazdów, zabezpieczenie przed kradzieżą, kontrolę zużycia paliwa, stylu jazdy kierowców, itp. Takie rozwiązania zaczynają pojawiać się już w Polsce, jednak na rynkach międzynarodowych stosowane są dużo częściej i w większym zakresie.

Jeśli chodzi o plany rozwoju polskiego oddziału firmy LeasePlan w 2008 roku, to zamierzamy rozszerzyć ofertę Ubezpieczenia Flotowego LeasePlan. Planujemy również zautomatyzować proces współpracy z serwisami, co wpłynie na znaczne przyśpieszenie dokonywanych we flotowych autach napraw, przeglądów czy też wymian opon. Ponadto będziemy dalej rozwijać narzędzia internetowe oferowane przez LeasePlan klientom. – dodaje Sławomir Wontrucki, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska).

– Spodziewamy się, że ewolucja branży CFM w następnych latach będzie zmierzała w kierunku automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem flotą poprzez coraz szersze wykorzystywanie platform internetowych.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!