Szkoła dobrych praktyk zawodowych

10 lutego 2008, 0:00

Wszyscy ludzie związani z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną doskonale zdają sobie sprawę, jakie znaczenie mają edukacja i odpowiednie przygotowanie zawodowe przyszłych pracowników warsztatów samochodowych. Stowarzyszenie Q-Service Truck, wspólnie z wybranymi zasadniczymi szkołami zawodowymi oraz technikami samochodowymi w całym kraju, realizuje w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pilotażowy program, którego głównymi celami są m.in. wypracowywanie rzetelnego podejścia do wykonywanego zawodu, sumienności w realizacji stawianych zadań, zbudowanie poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych.

Praca mechanika samochodowego w dużym uogólnieniu polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. To, w jaki sposób wywiązuje się on z powierzonych mu obowiązków, ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg. Bo przecież sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywania prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych ich zespołach i układach powoduje, że pojazd opuszczający warsztat będzie bezpieczny, zarówno dla jego kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Ciągłe podnoszenie wiedzy
Mechanik samochodowy musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu. Ciągłe wprowadzanie do eksploatacji nowych modeli, typów i odmian pojazdów oraz stosowanie nowych rozwiązań technicznych wymaga od mechanika ciągłego podnoszenia wiedzy w tym zakresie. Ale jednym z najważniejszych elementów dobrej pracy mechanika samochodowego jest wykształcenie już na samym początku kariery zawodowej nawyków sumienności, solidności i odpowiedzialności. Nie jest to łatwe, zwłaszcza kiedy młodych ludzi opuszczających szkoły zawodowe, otacza powszechna nijakość, bylejakość, dążenie do podwyższania zarobków za wszelką cenę, nonszalancki stosunek do wykonywanej pracy i coraz trudniej młodym mechanikom samochodowym przychodzi znaleźć prawdziwych mistrzów zawodu.

Stowarzyszenie Q-Service Truck chce temu przeciwdziałać właśnie poprzez realizowany program. Treści przekazywane adeptom szkół zawodowych w jego trakcie już wkrótce powinny stać się jednym z najważniejszych elementów kompleksowego podejścia do zagadnień stanu technicznego pojazdów użytkowych, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Właściciele warsztatów dzielą się doświadczeniem zawodowym
Program realizowany przez Stowarzyszenie składa się z szeregu spotkań z uczniami szkół zawodowych, podczas których najlepsi w Polsce właściciele warsztatów samochodowych dzielą się z młodymi ludźmi swoim doświadczeniem zawodowym, zwracają uwagę na specyfikę wykonywania zawodu oraz na niebezpieczeństwa związane z niefachowym i nierzetelnym podchodzeniem do codziennych obowiązków. Spotkania te w szczególności dotyczą:

– poszerzenia wiedzy uczniów o budowie i sposobach działania poszczególnych części w zespołach pojazdów;
– identyfikacji części; które części podlegają wymianie w czasie napraw konkretnych zespołów, jak weryfikować części;
– zaznajomienia z narzędziami i „chemią warsztatową”, organizacją warsztatu i jego zaopatrzenia;
– zaznajomienia z odpowiednimi procedurami napraw, niezbędnymi dla wykonania sumiennych i rzetelnych napraw i remontów.

Konkurs
Program ma charakter konkursu. Każde spotkanie składa się z części „teoretycznej” oraz sprawdzianu wiedzy. Najlepszym uczniom oferowane są wakacyjne praktyki zawodowe, a absolwentom staże w warsztatach sieci Q-Service Truck.
Stowarzyszenie Q-Service Truck realizuje swój główny cel statutowy: wykształcenie u przyszłych mechaników pojazdów użytkowych świadomości, iż naprawy i remonty wykonywane nieodpowiednimi narzędziami, przez quasi-fachowców wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo na naszych drogach, bezpieczeństwo wszystkich bez wyjątku ich użytkowników, bezpieczeństwo nas samych.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!