Reklamacje związane z wykonaną usługą transportową – nie daj się naciągnąć!

2 czerwca 2016, 16:01

Prezentujemy tekst radcy prawnego Adama Krupy z firmy Legal & Strategic Support Team, dotyczący prób uzyskania nienależnych odszkodowań związanych z wykonaną usługą transportową. Warto zapoznać się z treścią, by uniknąć poważnych problemów.

Adam Krupa LSST
Adam Krupa LSST

Nasza kancelaria odnotowuje w ostatnich tygodniach zwiększoną ilość spraw dotyczących reklamacji związanych z wykonaną usługą transportową. W ocenie naszego zespołu niektóre z nich stanowią próbę uzyskania nienależnego odszkodowania.

Na co zwracać uwagę

Zaczyna się jak przy każdym typowym zleceniu pozyskanym z giełdy transportowej. Niejednokrotnie klient zwraca jednak zdawkowo uwagę na znaczną wartość towaru, który najczęściej stanowią rzeczy używane, takie jak: meble, dzieła sztuki, sprzęt sportowy, rowery. Nierzadko już w czasie realizacji usługi zamawiający zwraca się z zapytaniem co do sumy ubezpieczenia OC przewoźnika. Odbiór towaru przebiega bez zakłóceń, a w związku z tym kierowcy odstępują od spisania protokołu przekazania ładunku i pisemnego stwierdzenia jego stanu. Po kilku godzinach od rozładunku lub w dniu kolejnym, przewoźnik otrzymuje od klienta informację mailową lub telefoniczną dotyczącą rzekomych uszkodzeń towaru. W ślad za tą informacją otrzymuje protokół sprawdzenia i ustalenia stanu przesyłki oraz zgłoszenie reklamacyjne powołujące się na przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Szybkość i sposób przygotowania dokumentów od strony formalnej nie pozostawia wątpliwości co do tego, że osoba, która je tworzyła nie robiła tego po raz pierwszy. W piśmie reklamacyjnym zamawiający żąda najczęściej naprawy szkody w postaci pokrycia kosztów przywrócenia towaru do pierwotnej formy i funkcjonalności lub zwrotu wartości uszkodzonej części ładunku w postaci np. fotela lub roweru o wartości przewyższającej 20.000 zł.

Co robić w takiej sytuacji?

W przypadku podejrzenia zetknięcia się z opisywaną sytuacją, polecamy aby kierowca przeprowadził szczegółowe oględziny ładunku przed jego przyjęciem. Stan towaru powinien zostać potwierdzony na piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ubytków i uszkodzeń. W miarę możliwości powinna być również wykonana dokumentacja fotograficzna towaru oraz sposobu jego umieszczenia i zabezpieczenia w części ładunkowej pojazdu. W miejscu rozładunku polecamy dokonać analogicznych czynności dokumentujących stan towaru po jego przywiezieniu na miejsce przeznaczenia.

Wykonanie rekomendowanych kroków nie uchroni całkowicie przed nierzetelnym kontrahentem, jednak może znacząco podwyższyć szanse przewoźnika w ewentualnym sporze przed sądem.

Nie lekceważmy kierowanych zgłoszeń reklamacyjnych

W każdym przypadku otrzymania od klienta zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego przesyłki należy niezwłocznie odpowiedzieć zgłaszającemu. Nie lekceważmy również przypadków, w których klienci przedstawiają nawet najbardziej kuriozalne żądania. Należy pamiętać przy tym, że formę w jakiej ma być udzielona odpowiedź szczegółowo określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Adam Krupa – radca prawny z firmy Legal & Strategic Support Team.

Kontakt mailowy: info@lsst.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!