Nowoczesna linia lakiernicza Wieltonu.

, 2 czerwca 2008, 0:00

W dniu 29 maja 2008 roku w siedzibie Wielton S.A. odbyło się oficjalne otwarcie zrobotyzowanej linii lakierniczej zlokalizowanej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa oraz wyposażenie lakierni była jednym z najważniejszych celów emisyjnych przedstawionych przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym akcji Wielton S.A.

Powyższa inwestycja oprócz znaczącego zwiększenia mocy produkcyjnych, przyczyni się do poprawy efektywności procesu produkcji oraz dalszego ulepszania jakości produktów poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i wysokich technologii, co pozwoli na realizację celów firmy.
Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wynosi ok. 17,5 mln zł i finansowana jest w całości z wpływów z emisji akcji serii D.
Proces lakierowania odbywa się całkowicie w cyklu automatycznym. Począwszy od chwili załadowania surowego produktu na stacji załadowczej do rozładunku polakierowanego wyrobu, całym procesem steruje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Za dostarczenie wyrobu do śrutowni, lakierni i suszarni odpowiada nowoczesny zautomatyzowany system transportu. Linia posiada 6 specjalistycznych robotów. Dwa zajmują się oczyszczaniem i przygotowaniem powierzchni produktu przed lakierowaniem a cztery następne odpowiedzialne są za nałożenie powłoki antykorozyjnej i dekoracyjnej. Lakierowane wyroby podlegają specjalnej obróbce termicznej w trzech różnych komorach technologicznych.
Zastosowana technologia pozwoli zwiększyć docelowo poziom produkcji do 12 tysięcy produktów gotowych z jednoczesnym wzrostem wydajności ponad 200% a co za tym idzie utrzymany zostanie obecny poziom zatrudnienia przy jednoczesnym wzroście produkcji.
Zautomatyzowanie i zrobotyzowanie procesu lakierowania pozwoliło znacząco podnieść i utrzymać na stałym poziomie jakość powłoki lakierniczej. Cały przebieg procesu lakierowania można kontrolować za pomocą systemu wizualizacji komputerowej.

Głównym pomysłodawcą całego projektu jest firma Wielton, pod której nadzorem pięć firm głównie niemieckich przeprowadziło realizacje projektu.
Ta nowoczesna linia lakiernicza dostosowana jest do aktualnych wymogów i dyrektyw Unii Europejskiej pod kątem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!