Zawsze planuj trasę

9 lipca 2008, 0:00

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zasad interpretacji Dyrektyw Unijnych. Część I – Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu.

W wielu przypadkach same normy prawne wynikające z poszczególnych zapisów rozporządzeń i dyrektyw cechuje niewystarczająca ostrość w zakresie regulacji zdarzeń związanych z codziennym wykonywaniem przewozów drogowych w ruchu międzynarodowym.Aby przepisy te uściślić, Komisja Europejska uchwaliła zbiór wytycznych, które w szczególności skierowane są do organów kontrolnych, a zadaniem ich jest ściganie wykroczeń przeciwko tym przepisom. Do tej pory wydano pięć wytycznych. W ocenie prawnej najważniejsze są sytuacje jednostkowe i organa kontrolne powinny wykładnię tych przepisów do nich za każdym razem odpowiednio dopasować.

Wytyczna 1 – Dotarcie do odpowiedniego miejsca postoju
Chodzi tutaj o sytuacje, w których na zasadach wyjątkowych dopuszczalne jest skrócenie minimalnego czasu odpoczynku lub też wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, aby dotrzeć do odpowiedniego (np. bezpiecznego) parkingu zgodnie z Art. 12 Rozporządzenia (EG) 561/2006. Oczywiście nie może tutaj być mowy o sytuacjach, w których kierowca przedłużyłby, na przykład, czas prowadzenia pojazdu z przyczyn, które były jemu znane już przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu. Również nie brane są pod uwagę sytuacje, w których kierowca przy zachowaniu należytej staranności mógł przyczyny, które prowadzą do przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu przewidzieć (np. jeżeli kierowca wie, że na danym odcinku prowadzone są prace drogowe i w związku z powyższym kierowca miał obowiązek dostosowania czasu prowadzenia pojazdu do tych warunków). Wytyczne te dodatkowo precyzują przepisy socjalne w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i ładunku.

Ważne jest, aby pamiętać w tym miejscu, że po stronie przedsiębiorcy za każdym razem leży obowiązek takiego zaplanowania trasy i czasu przejazdu, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy, wliczając w to obowiązek uwzględnienia warunków drogowych, warunków atmosferycznych, jak i liczby i rodzaju parkingów znajdujących się na trasie przejazdu. Ponadto winien on uwzględnić wymagania zarówno zleceniodawcy, jak i ubezpieczyciela w odniesieniu do wymogów bezpiecznego parkowania pojazdu.

W sytuacji przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu kierowca winien niezwłocznie po zatrzymaniu pojazdu nanieść odręcznie w dowolnym języku unijnym powód i rodzaj odstępstwa od reguł generalnych – w przypadku używania tachografu cyfrowego na wydruku, w przypadku tachografu analogowego na wykresówce, a w przypadku rejestrowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku na kartach dziennych w odpowiednim miejscu karty. Celowym jest powołanie się na Art. 12 (EG) 561/2006.

Organy kontrolne, zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej, winny każdą indywidualną sytuację wnikliwie zbadać uwzględniając w szczególności:

– typowy rytm pracy danego kierowcy, aby określić czy takie przekroczenia są dla niego wyjątkiem, czy może regułą,
– powodem przekroczenia minimalnego czasu prowadzenia pojazdu mogą być tylko sytuacje wyjątkowe, a nie takie, co wspomniano powyżej, które były lub mogły być przy dołożeniu należytej staranności kierowcy znane jeszcze przed rozpoczęciem jazdy,
– maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu winien być przestrzegany. Poprzez zgodne z wytycznymi przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu kierowca nie powinien być dodatkowo uprzywilejowany,
– odstąpienie od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu nie może prowadzić do skrócenia obowiązkowych minimalnych czasów przerw w odpoczynku dziennego i tygodniowego.
Precedensem był w tej kwestii wyrok Pierwszej Izby Trybunału Europejskiego z 9 listopada 1995 r. w sprawie postępowania karnego przeciwko Jeffreyowi Birdowi przed Sądem Koronnym w Bolton w Wielkiej Brytanii – Sprawa C-235/94 (zbiór orzecznictwa 1995 strona I-03933).

Autor: Dariusz Kardas, prawnik
Artykuł ukazał się w numerze 11/12 miesięcznika TruckAuto.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!