Nowa elektroniczna eurowinietka

26 lipca 2008, 0:00

Ważna informacja dotycząca myta w krajach Beneluksu, Danii i Szwecji. Stosowane dotychczas eurowinietki w formie papierowej zostaną zastąpione przez nowy elektroniczny system. W przypadku nowej elektronicznej eurowinietki wszystkie konieczne dane będą przetwarzane elektronicznie, a kierowca nie będzie potrzebował już papierowych dowodów zakupu, np. w trakcie kontroli.

Nowa elektroniczna eurowinietka wprowadzona zostanie 1 października 2008 r.

Dotychczasowe eurowinietki w formie papierowej można nabywać do 30.09.2008. Termin ważności odpowiada dacie ważności wydrukowanej na winietce. Do tego momentu musi być ona przewożona w pojeździe w widocznym miejscu. Nawet po wprowadzeniu nowego systemu, dotychczasowe eurowinietki są ważne do daty końcowej umieszczonej na dokumencie.

Nową elektroniczną eurowinietkę można zakupić przy pomocy karty DKV Card w znanych już punktach wydawania (stacjach paliw) w formie winietek dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!