Nowe oznakowanie ogumienia od 2012 roku

18 grudnia 2008, 0:00

Począwszy od roku 2012 europejskie oznakowanie ogumienia powinno zwiększyć udział bezpiecznych, energooszczędnych, cichych opon.

Komisja UE przedstawiła dyrektywę w sprawie łącznego znakowania opon, przewidzianą do wprowadzenia w roku 2012. Dyrektywa ta określa kryteria oceny skuteczności hamowania, oporów toczenia i hałasu wytwarzanego przez oponę. Jeżeli Parlament Europejski zatwierdzi obecną wersję tej dyrektywy, to wszystkie opony przeznaczone do sprzedaży na europejskim rynku wymiany, a także montowane w nowych samochodach, będą musiały, począwszy od października 2012, nosić znormalizowane oznaczenie. Będą w nim podane konkretnie, z podziałem na siedem klas (A-G), opory toczenia w kg (na 1000kg obciążenia koła) i skuteczność hamowania oraz dokładne informacje o poziomie hałasu wytwarzanego przez toczącą się oponę (w dB (A)).

Jako czołowy europejski producent z uznaniem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej, która ma dać kierowcom znormalizowane informacje o właściwościach opon. Pragniemy jednak wyraźnie wskazać potencjalne problemy, których napotkania można się spodziewać podczas wdrażania tej dyrektywy w dwudziestu siedmiu państwach UE. W szczególności chodzi tu o kwestię mechanizmu nakładania sankcji, który można by zastosować w celu skłonienia wszystkich producentów – a także importerów tanich opon z Azji – do należytego wprowadzenia w życie tych wymagań. Uważamy ponadto, że propozycja umieszczenia etykiety bezpośrednio na naszych produktach jest również zbyt krótkowzroczna, gdyż większość nabywców opon nie widzi ich aż do momentu, gdy są już zamontowane w samochodzie”, powiedział dr Alan Hippe, wiceprezes zarządu Continental AG, zarazem przewodniczący Rubber Grup, gdzie odpowiada za dział opon do samochodów osobowych i samochodów dostawczych.

Aby mieć pewność, że użytkownicy końcowi również będą w stanie zrozumieć i ocenić takie nowe informacje techniczne, Komisja Europejska powinna przeprowadzić wśród nich badanie poprzedzające obowiązkowe wprowadzenie tej dyrektywy”, stwierdził dr Andreas Schawb, członek Parlamentu Europejskiego z ramienia CDU i Korespondent Parlamentu Europejskiego ds. nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej „Homologacja pojazdów samochodowych w zakresie ich ogólnego bezpieczeństwa”.

Instytut Fraunhofera otrzymał od Komisji Europejskiej zadanie przeprowadzenia wszechstronnych badań nad wdrożeniem dyrektywy w sprawie znakowania efektywności energetycznej w 27 państwach Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii. Wyniki nie będą ogłoszone publicznie, ale badanie porównawcze przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera nad wdrożeniem Rozporządzenia w sprawie znakowania zużycia energii w Niemczech w roku 2001 ukazało różnorodne nadużycia w stosowaniu samodzielnej certyfikacji, będące wynikiem braku mechanizmów kontrolnych i sankcji. W tym wypadku ponad 50% urządzeń elektrycznych sprawdzonych w 320 niemieckich sklepach nosiło nieprawidłowe oznaczenia lub w ogóle nich nie miało.

ETRMA, czyli europejska organizacja patronacka producentów opon i wyrobów gumowych, także wzięła udział w dyskusji poświęconej kryteriom istotnym dla europejskiego oznaczenia opon i klasyfikacji tych kryteriów. Wyjaśniła podstawowe zależności techniczne i technologiczne związane z projektowaniem opon i stwierdziła, że opory toczenia nie powinny być głównym kryterium ustalania oznaczenia opony. „Bardzo nas cieszy to, że Komisja Europejska wzięła pod uwagę prośbę ETRMA i w projekcie dyrektywy przyjęła kombinację oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni. W przeciwnym razie dyrektywa faworyzowałaby w przyszłości jednostronną konstrukcję opon, co byłoby szczególnie korzystne dla producentów tanich opon importowanych z Azji, choć w wielu przypadkach przyczepność takiego ogumienia do mokrej nawierzchni pozostaje 20 lat za parametrami obecnych najlepszych opon pochodzących z europejskich fabryk”, wyjaśnił dr Hans-Joachim Nikolin, odpowiadający w Zarządzie Continental za dział Commercial Vehicle Tires (opony do pojazdów komercyjnych) i reprezentujący interesy spółki w ETRMA.
Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia europejskiego oznaczenia opon w przyszłości, tak by uwzględnić w nim takie kryteria jak odporność na aquaplanning i zachowanie opony podczas jazdy na zakręcie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!