Kredyt na blisko 500 mln zł dla Inter Cars S.A.

31 lipca 2009, 0:00

Zarząd Inter Cars S.A. poinformował, że w dniu 29 lipca 2009 r. została zawarta umowa kredytu pomiędzy Inter Cars S.A. (jako Kredytobiorcą), Feber sp.z o.o., IC Development & Finance sp. z o.o., Inter Cars Ceska Republika s.r.o., Inter Cars Slovenska Republika s.r.o. (jako Współdłużnikami) a bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ABN AMRO Bank (Polska) S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., do maksymalnej kwoty 480 mln PLN.

Termin spłaty kredytu przypada na dzień 29 lipca 2011 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione będzie od stopy WIBOR, EURIBOR i LIBOR powiększonej o marże banków (ustalone na zasadach rynkowych) dla każdego okresu odsetkowego.

Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Uruchomienie środków w ramach umowy kredytu nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. tzw. warunków zawieszających określonych w treści niniejszej umowy.

Na zabezpieczenie roszczeń mogących wyniknąć z tytułu lub w związku z realizacją umowy kredytu ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:
– hipoteki na nieruchomościach Inter Cars S.A. zlokalizowanych w Cząstkowie Mazowieckim

– zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy,
– poręczenie,
– zastaw rejestrowy na rachunkach.

Zarząd Inter Cars liczy, że przejście z krótkoterminowych kredytów bilateralnych do średnioterminowego finansowania konsorcjalnego zapewni Inter Cars S.A. oraz podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars stabilność i ciągłość finansowania na okres dwóch lat, w skali umożliwiającej dalszy dynamiczny rozwój Grupy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Inter Cars S.A

.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

83.5.201.*, 31 lipca 2009, 0:00 0 0

Ciekawe co na to Suder???

Odpowiedz

77.114.207.*, 5 sierpnia 2009, 0:00 0 0

Czy to nie "początek końca"???

Odpowiedz