Dachser notuje wzrost wyników – raport finansowy

18 kwietnia 2018, 8:35

W 2017 roku Dachser po raz pierwszy osiągnął przychód przekraczający 6 mld euro. Operator logistyczny zwiększył swoje skonsolidowane przychody brutto o 7,2% do poziomu 6,12 mld euro.

Dachser ustanowił także nowy rekord spółki, przewożąc łącznie 81,7 mln przesyłek (wzrost o 2,1%), których łączny tonaż sięgnął 39,8 mln ton (wzrost o 4,3%). Na całym świecie Dachser stworzył w 2017 r. 1 648 nowych miejsc pracy.

– Systematycznie realizowaliśmy naszą skuteczną strategię eksportową dla przewozów drogowych w Europie i wykorzystaliśmy mocny wiatr w plecy pod postacią ożywienia w globalnym handlu – wyjaśnia Bernhard Simon, CEO Dachser. – Znaczący wzrost przychodów osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki wzrostowi stawek w transporcie lotniczym i morskim.

Rozwój biznesowy w poszczególnych obszarach

W 2017 roku w ramach obszaru biznesowego Road Logistics, na który składają się przewóz i magazynowanie towarów przemysłowych (European Logistics) oraz żywności (Food Logistics) — Dachser osiągnął przychód brutto w wysokości 4,44 mld euro (+3,1%). Liczba przesyłek i ich tonaż zwiększyły się odpowiednio o 2,1% i 3,6%. W obszarze biznesowym European Logistics (EL) skupienie na eksporcie w Europie w ramach sieci EL przyniosło wzrost. Trend ten dotyczy przede wszystkim jednostki European Logistics w Europie Północno-Środkowej, która zaraportowała wzrost o 7,4%, ale także we Francji i Maghrebie oraz na Półwyspie Iberyjskim odnotowano dynamiczny wzrost logistyki kontraktowej.

– Niemcy pozostają trzonem naszej działalności, ale Francja jest na dobrej drodze, aby również nadawać tempo w dziedzinie transgranicznego transportu drogowego. W ostatnich latach konsekwentnie rozwijaliśmy tę strategiczną oś logistyczną – wyjaśnia Bernhard Simon.

W obszarze Food Logistics operator po raz kolejny osiągnął wzrost powyżej przeciętnej, co  zawdzięczał głównie rynkowi niemieckiemu oraz kilku nowym klientom obsługiwanym w zakresie transportu transgranicznego.

– Pięć lat po powstaniu Europejskiej Sieci Produktów Spożywczych możemy zrobić bilans: decyzja o powołaniu silnej sieci partnerów pod naszym systemowym przywództwem była dobra – mówi CEO Dachser.

W obszarze Air & Sea Logistics (ASL) w 2017 r. rozwój biznesu w połączeniu ze wzrostem stawek przewozowych – zwłaszcza w transporcie lotniczym – wygenerował wzrost przychodów o 15,7% do poziomu 1,79 mld euro. Wszystkie trzy regionalne jednostki ASL zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów. Jednostka azjatycka osiągnęła największy wzrost – przekraczający 20%. Łączna liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 6,7%, podczas gdy TEU i tonaż zwiększyły się odpowiednio o 8,5% i 23,3%.

– Transport lotniczy i morski to zmienny biznes, w którym obroty często wahają się między skrajnościami. Jednakże, staramy się skupić na zapewnieniu trwałego rentownego wzrostu. Dlatego też coraz bardziej dopasowujemy nasze dwa obszary biznesowe i dążymy do dalszej integracji naszego systemu – mówi Bernhard Simon.

Przyszłe inwestycje w sieć i personel

Mimo korzystnej koniunktury, która utrzymywała się także w pierwszym kwartale 2018 r., Bernhard Simon zauważa wyzwania, które potencjalnie mogą ograniczać przyszły rozwój. To zmienny stopień dostępności przestrzeni ładunkowej i coraz większy brak kierowców.

– W związku z tym szkolenia są naszym największym priorytetem – deklaruje CEO Dachser.

W 2017 r. 22 pierwszych kierowców ciężarówek ukończyło swoje szkolenia w spółce-córce, Dachser Service und Ausbildungs GmbH w Niemczech. W tym samym roku 106 kierowców rozpoczęło szkolenie w 35 oddziałach w Niemczech.

– Chcemy co roku zwiększać liczbę kursantów i wdrożyć nasz program jakości również w innych krajach – zapowiada Bernhard Simon.

Inwestycje Dachser w oddziały sieci, flotę, technologię i systemy IT zwiększyły się w 2017 r. o 5% – do 136 mln euro.

– W ubiegłym roku bardzo rozwinęliśmy naszą infrastrukturę w Niemczech, zwłaszcza jej część związaną z obsługą biznesu spożywczego – mówi Bernhard Simon.

Dachser ogłosił, że przeznacza kolejne 188 mln euro na inwestycje w 2018 r., tym razem skupiając się na towarach przemysłowych.

Przychody brutto (uwzględnia cła i podatki przewozowe):

Przychody w EUR (mld) 2017
2016
Zmiana
Road Logistics 4,441 4,307 + 3,1 %
European Logistics 3,570 3,495 + 2,1 %
Food Logistics 871 812 + 7,3 %
Air & Sea Logistics 1,785 1,542 + 15,7 %
Konsolidacja
(nie uwzględnia spółek holdingowych, w których Dachser posiada 50% lub mniej)
– 108 – 143
Przychody skonsolidowane 6,118 5,706 + 7,2 %

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!